VASTGOED – ‘Matexi dumpt minderwaardige grond bij Vlaamse belastingbetaler’

Matexi-topman Gaëtan Hannecart (links) naast Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA).

Boekte de bouwpromotor Matexi van de familie Vande Vyvere 15 miljoen euro winst door 35 miljoen aan minderwaardige gronden te dumpen bij de Vlaamse belastingbetaler? Centraal bij deze vraag staat de sociale huisvestingsmaatschappij Vitare die door Matexi in 2008 werd opgericht. In 2013 verkocht Matexi 53 hectare onbebouwde grond aan Vitare, en streek daarbij 35,5 miljoen euro op. De deal werd gefinancierd met een lening van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW). Vitare bleek niet in staat die gronden te ontwikkelen en werd in april dit jaar in vereffening gesteld. De overheid bleef door de niet-afgeloste lening en de niet-betaalde rente achter met een put van 42 miljoen euro. Matexi boekte een minwaarde van 20 miljoen euro. Blijft dus een winst van 15 miljoen euro op kap van de Vlaamse belastingbetaler.

Het is de Tijd die de Matexi-kat de bel aanbond. Volgens de krant levert de huidige vereffening van de door Matexi opgerichte socialehuisvestingsmaatschappij Vitare amper 6 miljoen euro op. Dat is niet genoeg om de put van 42 miljoen euro te dempen. Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) sprak dit weekend in de krant van “het spreekwoordelijke lijk dat uit de kast viel bij mijn aantreden”. Via haar woordvoerder liet ze ook weten dat het uiteindelijke verlies voor de Vlaamse overheid veel kleiner zal zijn. ”Er zijn al woningen en gronden verkocht en er wordt nog verder gekeken hoe de andere gronden gevaloriseerd kunnen worden. Die middelen gaan allemaal terug naar de VMSW.” klinkt het.Maar van een vlotte afhandeling is volgens de krant allerminst sprake. Er is hoop op een opbrengst van 6 miljoen euro uit verkoop van gronden. De verwachting is dat de rest van Vitares grondportefeuille na de vereffening wellicht wordt overgedragen aan de VMSW, de grootste schuldeiser. Dat betekent dat de Vlaamse overheid met een voorraad moeilijk te ontwikkelen of minderwaardige grond blijft zitten. Hoeveel waarde daar nog uit te halen valt, is koffiedik kijken. “Het zal jaren duren voor dat duidelijk wordt”, zeggen sectorkenners. .