Walther Smets verdacht van valsheid in geschrifte en persoonlijke verrijking

Walther Smets, de oprichter van het alternatieve ruil- en betaalsysteem RES, wordt er door het Leuvense parket van verdacht zichzelf te hebben verrijkt met het ruilhandelsysteem door het opzetten van een constructie van ruilkredieten aan buitenlandse maatschappijen en leningen aan hemzelf. Verder kende hij ongebreideld kredieten toe aan ‘Walther Smets en bevriende leden’. Coöperanten-handelaars van RES moesten solidariteitsbijdragen betalen om tekorten op te vullen zonder dat ze op de hoogte waren van de oorzaken en de omvang van Smets’ persoonlijke schuld. De feiten dateren van de periode 2005 – 2010 en staan dus los van het huidige faillissement van het systeem van RES betaalkaarten voor consumenten.RES Prepaid, het systeem van prepaid betaalkaarten waarmee consumenten konden betalen aan RES-leden, ging het afgelopen voorjaar failliet. Dat was rechtstreeks het gevolg van een tussenkomst van de Nationale Bank die als toezichthouder een reeks inbreuken had vastgesteld. De Nationale Bank schakelde via een klacht bovendien het Leuvense parket in. Ook de FOD Economie maakte een dossier over aan het gerecht. De Tijd kon nu de conclusies van het parket inkijken.

De beschuldigingen slaan op de periode 2005-2010 en hebben niet te maken met het faillissement van RES Prepaid, maar wel onder meer met RE Management, een andere vennootschap uit de RES-groep van Smets. De vennootshap ging in 2005 over de kop ging. De uitbatingsvennootschap RE Management werd nog datzelfde jaar vervangen door Admin Leuven. De valsheid in geschrifte draait rond het fictief toekennen van ruilkredieten aan buitenlandse sectorgenoten en het fictief afsluiten van persoonlijke leningen aan Smets om zijn schuld aan het systeem te verdoezelen voor de coöperanten, dat systeem draaiende te houden ‘en voort op kosten van het systeem te kunnen leven’, zo besluit de Leuvense substituut.