Adellijke verlengingen voor Frère en De Cloedt

Etienne Davignon

Normaal worden de nieuwe adellijke titels bekend gemaakt rond de nationale feestdag op 21 juli. Maar nu zet koning Filip enkele adellijke puntjes op de i, weliswaar een beetje discreet na datum. Die “nakomertjes” zijn voorbehouden aan de Rijkste Belgen. De kinderen van miljardair Albert Frère zien hun titels omgezet worden in erfelijke titels. En burggraaf Etienne Davignon wordt (eindelijk) verheven tot graaf.De nu 85-jarige Etienne Davignon is ondertussen verworden tot archetype van de oude vermengeling van geld, macht en politiek. En Davignon gaat ver terug. Om u een idee te geven, de man was ooit nog kabinetschef van minister Paul-Henri Spaak. Dat was in de jaren ’60 van de vorige eeuw. Davignon speelde echter zijn belangrijkste rol als sterke man van de toenmalige Société Générale, destijds de belangrijke industriële Belgische holding tot die samen met de Belgische energiebelangen verkocht werd aan de Franse groep Suez. Bij Davignon werden dikwijls vragen gesteld waarom hij het niet verder bracht dan burggraaf terwijl pakweg Maurice Lippens van Fortis wel graaf werd benoemd. Dat is nu dus rechtgezet.

Wie ook gerust kan slapen nu, zijn Gérald en Ségolène Frère, de kinderen van baron Albert Frère. De koning heeft hun adellijke titels erfelijk gemaakt waardoor meteen ook hun kinderen op volwassen leeftijd baron en barones worden. Hetzelfde voorrecht is ook toegekend aan Jean De Cloedt, gekend van het vroegere gelijknamige baggerbedrijf. Jacques van Rijckevorsel tenslotte werd baron benoemd. Van Rijckevorsel is voorzitter van de vastgoedgroep Cofinimmo en was vroeger bestuurder bij Solvay.