Amerikaanse techreuzen nestelen zich in Brussel (en Europa)

Los Gatos Streaming Services Belgium’. Dat is de naam van de nieuwe vennootschap die de Amerikaanse mediagigant Neflix heeft opgericht in België en waarmee het vanuit Brussel wil gaan lobbyen bij het Europees parlement. Daarmee treedt Netflix in het spoor van zijn grote zogenaamde GAFA-broers, de Amerikaanse techreuzen Google, Apple, Facebook en Amazon. Ook zij vestigden zich op prestigieuze Brusselse adressen, in de schaduw van het Europees parlement. En lobbywerk is er genoeg. Vorige week legde de Europese commissaris voor Concurrentie Margrethe Vestager Google nog een boete op van 1,49 miljard euro. En Europa is ook op zoek naar een globale belasting voor de tech reuzen.Los Gatos verwijst naar de vestigingsplaats van de hoofdzetel van Netflix in Silicon Valley. In Brussel vestigt Netflix zich in de Meeussquare. Distributeur Amazon koos voor de Regentlaan, tussen het Justitiepaleis en het Koningsplein. Google is al op verschillende plaatsen operationeel is ons land. Apple koos voor de Louisalaan en Facebook schoot de hoofdvogel af met een exclusief pand op de hoek van de Wetstraat en de kleine ring. De inzet voor de techreuzen is dan ook groot. Europa worstelt met de reglementering voor die high tech software gestuurde bedrijven. Terwijl ze met moeite de eigen Europese markt ééngemaakt krijgt, moet ze lijdzaam toekijken hoe de Amerikanen brutaal Europa veroveren zonder zich veel aan te trekken van de Europese papieren commissie tijger.

Die commissie liet berekenen dat de techreuzen gemiddeld 9 % belastingen betalen op hun Europese activiteiten. De berekening is een simulatie en wellicht nog een overschatting. Ze is meteen ook het bewijs dat de Europese markt fiscaal vol gaten zit. De techconstructies lopen voornamelijk over Nederland en Ierland en spelen in op de Europese hiaten. Maar liever dan die hiaten aan te pakken, wil de Europese commissie een soort ééngemaakt tarief invoeren voor de techreuzen. Daar zullen nog heel wat etentjes in dure Brusselse restaurants over gaan.

Ook in de Verenigde Staten moet de techreuzen hun lobbywerk opvoeren. Met name bij de democratische partij gaan er meer en meer stemmen op die pleiten voor een inperking van de macht van de reuzen. Dat kan bijvoorbeeld via de marktautoriteiten. Die hebben vroeger al de telecomreuzen verplicht zichzelf op te splitsen. Ook president Trump is geen onverdeeld voorstander van de techreuzen. Fake news en techreuzen lopen soms gelijk.