Boze boeren duwen Fernand Huts naar Europese Commissie

Fernand Huts

Het Gentse Hof van Beroep vraagt dat de Europese Commissie zich uitspreekt over een aankoop van 450 hectare landbouwgrond in het Nederlandse Terneuzen door miljardair en haveninvesteerder Fernand Huts. Huts kocht de grond als één lot voor 17,5 miljoen euro van het Gentse OCMW. Een aantal Vlaamse boeren uit het Waasland voelden zich bekocht omdat ze zelf geen bod konden uitbrengen op deelpercelen. Ze stelden ook dat de grond eigenlijk 20,5 miljoen euro waard is. Volgens hen kon Huts met de hele constructie 3 miljoen aan ongeldige overheidssteun binnenrijven. Nadat de rechtbank zich in eerste aanleg onbevoegd verklaarde, vraagt het Hof van Beroep in een tussenarrest nu dat de Europese Commissie zich alsnog uitspreekt over de hele aankoopprocedure die dateert van 2016.

Huts verrichtte de aankoop met zijn Nederlandse landbouwvennootschap Bijloke, een dochter van zijn Luxemburgse holding Katoen Natie. Door de gronden als één lot aan te bieden voor 17,5 miljoen euro werden de Vlaamse landbouwers door de verkoper, het Gentse OCMW, de facto buitenspel gezet. Twee van hen stapten dan ook naar de Gentse rechtbank. In eerste aanleg verklaarde die zich in januari vorig jaar onbevoegd omdat de verkoop in Nederland plaatsvond. In Beroep krijgen de boeren nu toch gelijk. “Het OCMW had deze verkoop in 1 lot moeten aanmelden bij de EU-commissie om te toetsen of deze strookt met de geldende concurrentieregels.” zeggen ze in een persbericht. “Kleine boeren kregen geen kans te bieden op een partij grond die voor meer dan 17 miljoen euro van de hand gedaan is. Deze verkoop is een vorm van staatssteun. Een discriminatie van kleine producenten in een procedure gebaseerd op selectiviteit van één welbepaalde speler.”De Gentse beroepsrechter velt geen arrest ten gronde, maar neemt alle argumenten van de landbouwers mee in een verzoek aan de EU-commissie om het Hof bij te staan. “Daarmee doet de rechter wat het OCMW-Gent als beheerder van het gemeengoed van de burgers voorafgaandelijk had moeten doen. De rechter stelt beslissingsrecht van openbaar bestuur niet in vraag, maar stelt dat het niet zomaar gelijk wat kan doen met ons gemeenschappelijk goed en zich niet kan onttrekken aan de Europese wetgeving dienaangaande. Daarmee stuurt de rechter terecht het debat terug op het politieke terrein.” aldus nog de landbouwers. Meteen weet Fernand Huts ook dat het nog maanden zal duren vooraleer er zekerheid in het dossier is.