Cassatie: Wim Delvoye moet boete van 100.000 euro betalen

(Foto: By Jmh2o)

Het Hof van Cassatie verwerpt het beroep dat kunstenaar Wim Delvoye had ingesteld tegen zijn veroordeling door het Gentse hof van beroep. De kunstenaar werd in maart door die rechtbank veroordeeld tot een geldboete van 55.000 euro voor een reeks bouw- en milieuovertredingen op zijn kasteeldomein De Bueren in Melle. Ook zijn vennootschap kreeg een boete opgelegd van 49.500 euro. Dat laat de advocaat-generaal bij het hof van cassatie Henri Vanderlinden weten. Volgens het arrest had Delvoye geen oog voor zijn verplichtingen, die hij als storend ervaarde. De kunstenaar wordt ook ook omschreven als “neerbuigend voor de ambtenaren”. Zoals bekend botste Delvoye met een aantal controlerende ambtenaren van de Vlaamse overheid.

De 53-jarige Delvoye wilde het kasteel De Bueren in Melle in zijn originele staat herstellen en het domein uitbouwen tot een sculpturenpark. Maar die uitbouw van het geheel liep parallel met plannen van de overheid om nabij het kasteel een aantal windmolens in te planten. En dat was niet echt naar de wil van Delvoye, integendeel. De kunstenaar verzette zich met succes tegen de komst van de windmolen. Sedertdien pest de administratie mij het bloed onder de nagels, zo zegt hij nu zelf. Zo kreeg hij problemen omdat zijn vergunningen niet in orde bleken. Delvoye en zijn vennootschap werden ervan beschuldigd dat ze tussen 2008 en 2011 onder meer een betonplateau naast het kasteel lieten gieten en twintig bomen hebben geveld zonder vergunning. Ook de walgracht werd verbreed over een lengte van 370 meter. Delvoye werd door de rechtbank van eerste aanleg over de ganse lijn vrijgesproken, maar het parket en het Agentschap Natuur en Bos gingen in beroep. Het Gentse hof van beroep hervormde het eerste vonnis en veroordeelde de kunstenaar wel. Hij moest het kasteel en het domein ook terug in zijn oorspronkelijke staat herstellen. Daarvoor kreeg hij een jaar de tijd. Indien hij dat niet deed, zou hem een dwangsom worden opgelegd van 150 euro per dag. Enkele maanden terug verwijderde hij alvast enkele opmerkelijke kunstwerken uit zijn kasteeltuin, precies om te ontsnappen aan die dwangsom.