Familie Froidbise koopt Gentse iconische Manchestergebouw

Het Manchestergebouw aan de Gentse Wiedauwkaai. (Foto: Google)

De familie Froidbise heeft met haar holding Ogepar het iconische Gentse Manchestergebouw gekocht. Ogepar is de holding boven het bedrijf ABC van de familie Froidbise. Die bezit al een aanpalend gebouw op de site aan de Gentse Wiedauwkaai. ABC is een ontwikkelaar en producent van dieselmotoren en motoren op waterstof. Het Manchestergebouw werd in 1912 in gebruik genomen als textielfabriek. Het staat symbool voor de historische textielindustrie die in Gent wortelde. De naam verwijst naar de Britse industriestad die als voorbeeld diende voor de industriële textielontwikkeling van Gent. De familie Froidbise maakt nog geen definitieve plannen bekend voor de eindbestemming van het gebouw dat geïnventariseerd is als bouwkundig erfgoed en dat sedert 1996 leeg staat.

Het Manchester-gebouw is een rechthoekige blok van vier bouwlagen onder een plat dak. Bovenaan het gebouw prijkt de naam ‘Galveston’ een verwijzing naar de Amerikaanse havenstad in Texas van waaruit het katoen naar Europa werd verscheept. In 1919 richtte de Gentse industrieel Emile Braun de Union Cotonnière op. Hij vestigde zijn katoenfabriek in het gebouw aan de Wiedauwkaai. De Union Cotonnière werd in 1967 opgeslorpt door de UCO-groep. Die was in handen van enkele Gentse industriële families en zou later worden overgenomen door de familie Vlerick. Op dat moment was de fabriek aan de Wiedauwkaai al gesloten. De bestemming van het gebouw werd verhinderd door het feit dat er geen ontsluiting was van de site die is omringd door andere industriële nieuwbouw.Het bedrijventerrein aan de Wiedauwkaai wordt de komende jaren aanzienlijk groter. ABC heeft vijf hectare gekocht op de zogenaamde Vynckiersite, waaronder het bekende Manchestergebouw met twee torens, achteraan op het terrein. Het aangekocht pand is een beschermd gebouw en daar moet bij de reconversie rekening worden mee houden. De definitieve bestemming ligt nog niet vast. Hoeveel de familie Froidbise betaalde voor het Manchestergebuow, is niet bekend. Vroeger circuleerden cijfers van om en bij 1 miljoen euro vraagprijs door de stad Gent.