Familie Van Belle-Demanet recupereert corona dividend met Puratos

Eddy Van Belle (Foto: RV)

De holding Coprem keert over 2020 een superdividend uit van 46,5 miljoen euro. Daarmee recupereert Coprem het niet uitgekeerde dividend over 2019 dat door corona werd gestuit. De voorbije jaren bedroeg dat dividend om en bij 20 miljoen euro per jaar. Over 2020 werd dus een dubbel dividend uitgekeerd. Coprem is de holding boven de bakkerijmultinational Puratos met hoofdzetel in Groot-Bijgaarden. De families Van Belle en Demanet controleren met Coprem 75 % van Puratos. Het nu uitgekeerde dividend is goed voor 23 miljoen voor de familie Demanet en 23 miljoen in gelijke delen voor Eddy Van Belle en zijn zus Rita.

Puratos verkoopt grondstoffen aan industriële bakkerijen wereldwijd. 2020 was een moeilijk coronajaar voor de groep. De groepsomzet daalde van 2 miljard euro naar 1,8 miljard euro. De operationele cash flow daalde van 226 naar 159 miljoen euro. De nettowinst viel terug van 46 naar 6 miljoen euro. Toch kan de groep dit blijkbaar dragen. Waar vorig jaar nog beslist werd het dividend over 2019 in te houden, voorzichtigheidshalve voor corona, werd nu besloten dat dividend in 2020 alsnog dubbel uit te keren. Het vermogen van de familie zakt wel van 1,26 naar 1,15 miljard euro.