FRAUDE – “Bank Degroof Petercam is wel degelijk een belangrijk dossier”

Er zijn wel degelijk inbreuken gepleegd op de preventieve witwas procedures bij de Bank Degroof Petercam. Zo werden bepaalde procedures bewust niet gevolgd en later met medeweten van de directie gecamoufleerd als operationele dysfuncties. Dat bevestigt een goedgeplaatste bron aan onze redactie. Het onderzoek naar Bank Degroof Petercam is wel degelijk belangrijk, zo klinkt het. Bank Degroof Petercam is met een beheerd vermogen van 55 miljard euro de belangrijkste private vermogensbankier van het land. Een bericht in De Standaard dat ook het parket een onderzoek heeft geopend naar de bank, wordt aan ons bevestigd. De communicatie van de bank zelf staat haaks op deze berichten. Volgens de bank wordt momenteel enkel gewerkt aan de bijsturing van de interne procedures. Ze zegt geen weet te hebben van inbreuken noch van een gerechtelijk onderzoek.Het was de toezicht houdende Nationale Bank die vuur stak aan de lont van het vuurvat Degroof Petercam. Een doorgedreven audit zou aangetoond hebben dat de bank dysfuncties vertoonde inzake het voorkomen van witwasconstructies. De Nationale Bank zou de laagste score hebben gegeven aan de audit. Bank Degroof Petercam zelf minimaliseerde de eerste berichten. Maar al snel bleek dat het dossier steviger was dan eerst leek. De tekortkomingen bleken betrekking te hebben op het opzettelijk niet volgen van procedures bij de introductie van nieuwe, belangrijke klanten. Met medeweten van een aantal hooggeplaatste medewerkers binnen de bank. Die ‘fouten’ zouden officieel worden verklaard als éénmalige dysfuncties, dus zonder opzet. De Nationale Bank zou momenteel onderzoeken of Bank Degroof Petercam al dan niet een financiële sanctie moet krijgen die kan oplopen tot 10 % van de omzet.

Ondertussen zou ook het parket een vooronderzoek hebben geopend om na te gaan of de bank strafrechtelijke overtredingen heeft begaan. Bij Bank Degroof Petercam zelf horen ze het ondertussen donderen in Keulen. De bank houdt vast aan een minimale communicatie: wij hebben geen weet van inbreuken of fouten en moesten we dat al weten, zouden we er niets kunnen over zeggen omdat dergelijke audits strikt vertrouwelijk zijn. Dergelijke berichten komen altijd ongelegen voor de bank maar nu is dat des te meer het geval. Er blijkt immers ook enige onrust te bestaan bij een aantal aandeelhouders van de vermogensbankier. De kans is echter klein dat er in de huidige omstandigheden iets formeel zou bewegen binnen die structuur.