Koning Albert II moet alsnog een DNA-staal afstaan aan Delphine Boël (en wel binnen de drie maanden)

Koning Albert II moet deelnemen aan een DNA-test in de zaak rond zijn vermeende dochter Delphine Boël. Dat heeft het hof van beroep beslist. Delphine Boël werd opgevoed in het gezin van Jacques Boël en zijn echtgenote barones Sybille de Selys Longchamps, de biologische moeder van Delphine. Het echtpaar ging uit elkaar wanneer Delphine 10 jaar was. Een DNA-test bij Jacques Boël in 2013 heeft al aangetoond dat hij geen biologische verwantschap met Delphine vertoont. Toch oordeelde de rechter in eerste aanleg dat hij haar wettelijke vader is, op grond van het principe van ‘bezit van staat’. Hij had met andere woorden lang genoeg opgetreden als vader om het juridisch ook te zijn. Delphine Boël ging in beroep tegen dit vonnis en krijgt dus nu gelijk.Het hof van beroep van Brussel riep in juni alle partijen in die zaak weer op om ten gronde te kunnen oordelen over het wettelijke vaderschap van Jacques Boël. Delphine stelde een rechtsvordering in om het vaderschap van Jacques te verwerpen, en koning Albert te erkennen als haar echte vader. Nu heeft de rechter van het hof van beroep beslist dat koning Albert binnen de drie maanden een DNA-staal moet afleveren om zijn verwantschap met Delphine te kunnen aanduiden. Jacques Boël kan dan zijn statuut van juridische vader verliezen.

De koning kan nog altijd weigeren om een DNA-test te ondergaan. ‘Maar een weigering wordt juridisch gezien als een erkenning van het vaderschap’, zei Alain De Jonge, advocaat van Delphine Boël, in een eerder interview met De Standaard.