MEDIA – Concurrenten Bernard Marchant en François le Hodey samen in Waalse krantendistributie

Bernard Marchant (Foto: RV)

De Franstalige krantenuitgevers Bernard Marchant en François le Hodey hebben samen in een 50/50 verhouding de nieuwe joint venture ‘Direct Presse’ opgericht. Dat is opmerkelijk want beide uitgevers zijn heftige concurrenten van elkaar. Marchant is met Rossel de uitgever van onder meer de krantengroep Le Soir terwijl le Hodey met zijn bedrijf IPM staat voor de groep La Dernière Heure. Beiden zijn tot elkaar veroordeeld volgend op de politieke saga rond de krantenverdeling en de subsidies voor Bpost die daaraan zijn gekoppeld. Dat laatste bedrijf zal de fysieke krantenverdeling van de Franstalige kranten in Wallonië afwerken tot eind volgend jaar. Daarna moet Direct Presse dat overnemen via uitbesteding aan andere partners.

Na lange weken onderhandelen hebben de Franstalige krantenuitgevers en bpost een commercieel akkoord bereikt over de distributie van kranten. Het akkoord moest bereikt worden voor 1 juli, de datum waarop het persconcessiesysteem afloopt, zoals de ondertussen ontbonden Vivaldi regering afgelopen december besliste. Vanaf die datum zal bpost geen subsidies meer krijgen van de federale overheid om kranten te verdelen en zullen de uitgevers zelf een partner moeten zoeken om hun producten te verdelen tegen een onderhandelde prijs. Om het einde van de subsidies gedeeltelijk te compenseren, werd een systeem van belastingkredieten voor uitgevers opgezet tot eind 2026.Het akkoord met de Franstalige uitgevers verlengt de samenwerking tussen uitgevers en bpost onder nieuwe financiële voorwaarden en verzekert de continuïteit van de distributie. Maar het biedt ook een kader voor een proces dat ertoe kan leiden dat uitgevers hun volumes vanaf 2026 geleidelijk overdragen aan privéverdelers. Volgens de voorwaarden van de overeenkomst zal bpost alle kranten in heel Wallonië blijven verdelen tot eind 2025. De kost per abonnement die de uitgevers in het oude systeem aan bpost betaalden – 25 cent per abonnement – stijgt naar 79 cent, maar dankzij het belastingkrediet dat door de staat wordt toegekend, blijft de stijging uiteindelijk beperkt tot 5 cent. Dit is een stijging van 20%. Verwachting is echter dat die prijs zal blijven stijgen gezien de dalende oplage en verkoopcijfers wat leidt tot hogere kosten per afgeleverd exemplaar.

De nieuwe federale regering moet beslissen over een mogelijke verlenging van het belastingkrediet of andere steunmaatregelen. Gezien het liberale karakter van die te verwachten regering is de kans daarop niet bijzonder groot. “We gaan de kwestie voorleggen aan de volgende regering, aldus Bernard Marchant. We hopen dat we in de komende 7-8 maanden duidelijkheid krijgen over deze kwestie. We blijven optimistisch. De regering heeft al veel bezuinigd op steun aan de pers. Het zou redelijk zijn om de continuïteit van het systeem te willen waarborgen.”

In Vlaanderen werd een overeenkomst ondertekend tussen bpost en de uitgevers die voorziet in een geleidelijke overdracht van krantenvolumes naar AMP, een dochteronderneming van de postgroep die niet werkt met postbodes maar met onderaannemers die vast personeel in dienst hebben. De kosten zijn lager, waardoor uitgevers veel lagere prijzen kunnen krijgen. Deze aanpak ,was onhaalbaar in Wallonië vanwege het verzet van de vakbonden.