NETWERK: Belgische crowdfunding in Franstalige en adellijke handen

MyMicroInvest, de Belgische pionier inzake crowdfunding, hervormt zichzelf tot “Spreds”. Tegelijkertijd splitst de groep zich waarbij de nieuwe vennootschap Inventures Investment Partners zich gaat toeleggen op starters. Het hele netwerk rond MyMicroInvest blijft opvallend Franstalig en adellijk getint met enkele vertegenwoordigers van de Rijkste Belgen zoals Diane de Spoelberch en Séverine de Sadeleer. Samen met een 20-tal andere aandeelhouders liggen ze mee aan de basis van Inventures Investements Partners. Belangrijkste en zo goed als enige vertegenwoordiger uit Vlaanderen is Philippe Haspeslagh, gewezen decaan van Vlerick en voorzitter van de familiale agrogroep Ardo.Naast crowdfunding beheert MyMicroInvest momenteel ook de fondsen Inventures I en II. Die twee laatste leggen zich toe op financiering van starters, wat een andere activiteit is dan het kleinere crowdfunding. Dat laatste heeft betrekking op het zoeken van durfkapitaal bij het brede publiek voor projecten waar de initiatiefnemers ook zelf toe bijdragen. Starters financieren heeft een meer institutioneel karakter en gaat doorgaans om grotere bedragen. De naamswijziging naar Spreds zou dan weer alles te maken hebben met het feit dat de naam MyMicroInvest te veel associaties oproept met micro investeringen en daar gaat het al lang niet meer over. MyMicroInvest investeerde in 2017 16 miljoen euro in 43 projecten. Met de Inventure fondsen wordt gemikt op 40 miljoen euro middelen waarvan nu al 15 miljoen zijn geïnvesteerd in starters. Beide activiteiten krijgen nu een eigen, afgescheiden management.

Voorlopig is het hele netwerk rond Spreds en Inventures nog niet echt winstgevend. Eind 2016 keek MyMicroInvest aan tegen een overgedragen verlies van 3,7 miljoen euro. De aandeelhouders van de groep zijn in hoofdzaak Franstalig en adellijk met vertegenwoordigers van de families Vaxelaire, de Vaucleroy en Jolly, Woronoff en van der Meerschen.