NIEUW – Corona slaat een deuk in carrosserie van Philippe de Moerloose (maar de motor draait)

Philippe de Moerloose

De voorbije jaren maakte Philippe de Moerloose werk om zijn afhankelijk van zijn activiteit in Afrika te verschuiven naar Europa. Die activiteit, verpakt in de SDA Holding, bestaat hoofdzakelijk in de verkoop en het onderhoud van zware vrachtwagens en landbouwmachines. SDA werd in Europa vorig jaar midscheeps getroffen door corona maar omgekeerd hield de Afrikaanse markt nu goed stand tegen het virus. De globale omzet van de SDA groep daalt van 920 miljoen euro in 2019 naar 733 miljoen vorig jaar, de bedrijfswinst zakt van 72 naar 33 miljoen euro terwijl de netto winst terugvalt van 35 miljoen euro in 2019 naar 9,4 miljoen vorig jaar. Een deuk dus in de carrosserie maar verre van een perte totale.

De dochter SMT vormt de ruggengraat van de SDA groep. SMT verkoopt en onderhoudt zware vrachtwagens hoofdzakelijk van het merk Volvo, in de Benelux, het Verenigd-Koninkrijk en Afrika. In de Benelux staat SMT voor de vroegere Nederlandse groep Kuiken die in 2015 werd overgenomen en die goed is voor een marktaandeel van bijna 24 % in het segment zware voertuigen. Corona duwde de omzet wel terug van 243 naar 212 miljoen euro. In het Verenigd Koninkrijk was de terugval nog zwaarder, van 361 naar 225 miljoen euro. In Afrika, hoofdzakelijk West- en Centraal-Afrika, kon de omzet dan weer licht worden opgetrokken van 193 naar 205 miljoen euro. Die groei werd onder meer ondersteund door een sterke vraag naar bussen.Met de groep DEM verkoop SDA dan weer landbouwvoertuigen van onder meer Hitachi en John Deere in Afrika. De omzet viel daar globaal terug van 124 naar 92 miljoen euro. Niet onbelangrijk daarbij was de sociale onrust in Algerije die nog versterkt werd door covid.

Globaal kijkt Philippe de Moerloose met vertrouwen naar de toekomst. De relanceplannen in de verschillende continenten en regio’s moeten de vraagmarkt naar grondstoffen en dus ook naar logistiek materiaal daarrond alvast ondersteunen.