NIEUW – Nieuwe boekhouding leidt Christian Dumolin naar vermogen van 652 miljoen euro

Christian Dumolin.

De Kortrijkse ondernemer Christian Dumolin heeft de groepsbalans van zijn Koramic Holding over 2021 gepubliceerd. Daaruit blijkt dat voor dat jaar de balans werd opgemaakt conform de zogenaamde IFRS regels. Bij de balans over 2020 gebeurde dat niet wat leidde tot een onthouding door de bedrijfsrevisor. Die aangepaste regels hebben vooral een impact op de hoogte van de afschrijvingen en de bepaling van de reële waarde van vastgoed en aandelen. Nu toont Koramic over 2021 een groepsomzet van 622 miljoen euro, goed voor een nettowinst van 108 miljoen euro. De groep is goed voor 251 miljoen euro aan vastgoedinvesteringen en 442 miljoen euro aan geldbeleggingen. Een herberekening trekt het vermogen van Christian Dumolin op van 441 naar 652 miljoen euro, meteen goed voor een sprong van de 61ste naar de 49ste plaats op onze ranglijst.

De cijfers van Koramic over 2020 werden niet aangepast aan de IFRS regels wat vergelijken tussen 2020 en 2021 zo goed als onmogelijk maakt. De groepsbalans van de holding over 2021 toont alvast wel een duidelijk beeld. In 2010 kocht Dumolin het callcenterbedrijf IPG op wat meteen het startschot was voor de uitbouw van een nieuwe divisie. Die werd gevolgd door verschillende overnames in de sector. Het bedrijvenimperium Koramic Investment Group is nu opgebouwd rond drie divisies: vastgoed, het investeringsfonds Trustcapital Partners en Koramic Industries, waartoe een resem kunststof- en metaalverwerkers, chemiebedrijven, callcenters en grafische communicatiebedrijven behoren.Maar de callcentra presteren niet zoals Dumolin dat had voorzien. Wanneer Proximus zich terugtrekt als klant bij de groep dreigt zelfs even het faillissement. In 2020 weet Dumolin zich met zijn callcenter groep in te werken als partner bij de tracing activiteiten van de coronacrisis. Hij treedt daarbij toe tot het consortium ‘Contactopsporing Covid 19’. Die telefonische contactopsporing werd in de zomer van 2022 stopgezet. De kostprijs was opgelopen tot 200 miljoen euro. Drie kwart van dat geld ging naar de callcentra, goed voor om en bij 8 miljoen uitgaande belpogingen. Eind 2021 bleek dat het Nederlandse callcentrum Yource binnen de facturatie zou hebben gefraudeerd door werk voor andere klanten te factureren als covid werk voor de Vlaamse overheid. Die laatste schakelde daarop Deloitte in om een forensisch onderzoek op te starten. Yource staat los van Koramic. In haar jaarrekening over 2021 zegt de holding Koramic2engage die de callcentra van de groep overkoepelt dat ze geen enkel negatief effect verwacht van dit onderzoek. Eind vorig jaar volgde de fusie van Koramic2engage met de operationele dochter IPG.