NIEUW – Stadsbader stapt samen met Besix in ombouw Gentse R4 ring

Dominique Valcke (Foto: Stadsbader)

De Harelbeekse familiale bouwgroep Stadsbader, onder leiding van Dominique Valcke, stapt samen met de groep Besix, voor 50 % in handen van Johan Beerlandt, in het project R4WO. Deze afkorting staat voor de ombouw van de Gentse R4 ring tot een veiliger ringweg langs beide oevers van het kanaal Gent-Terneuzen. Na de Antwerpse Oosterweelverbinding gaat het om het grootste infrastructuurproject van het land waarvan de voltooiing voorzien wordt tegen 2030 en waarvoor een budget wordt voorzien van ruim 750 miljoen euro. Beide bouwbedrijven zijn mee oprichter van Bravo4 SVP, de vennootschap die als partner optreedt in een zogenaamde DBFM-overeenkomst. Daarbij zorgt de aannemer voor het ontwerp (Design), de bouw (Build), de financiering (Finance) en het onderhoud (Maintain) van het infrastructuurproject voor een periode van 30 jaar. Dergelijke publiek-private constructies moeten een win-win situatie zijn voor alle partijen.

Vandaag is het verkeer op de R4 tussen Gent en Zelzate onveilig door onder meer talrijke kruispunten met verkeerslichten. Concreet wordt het aantal knooppunten die toegang geven tot de R4 verminderd. Het zwaar verkeer zal uit de woonkernen worden geweerd; de dorpscentra worden beter en vooral veiliger met elkaar verbonden. Daarbij worden 16 knooppunten omgebouwd. Met het project R4WO wordt de R4 West en Oost in vier gemeenten omgebouwd tot een zogenaamde ‘primaire weg’: Gent, Evergem, Zelzate en Wachtebeke. In totaal gaat het om 30 kilometer primaire weg en 22 kilometer fietssnelweg.Partner voor de Vlaamse gemeenschap is ‘De Werkvennootschap’. Dat is een organisatie van de Vlaamse regering om grote en complexe mobiliteitsprojecten van de Vlaamse Overheid sneller en geïntegreerd aan te pakken. Aanvankelijk zou De Werkvennootschap focussen op de verbreding van de Brusselse ring, maar ze groeide snel uit tot de spil in alle grote Vlaamse infrastructuurwerken zoals de coördinatie van de renovatie aan het viaduct van Vilvoorde, de werken aan de N60 in Ronse en het verhogen van de bruggen over het Albertkanaal. Haar rol bestaat erin om de noodzakelijke studies, participatie- en communicatiebegeleiding op te starten in nauw overleg met de verschillende instanties.

Voor de ombouw van de R4 is een consortium opgebouwd bestaande uit bestaande uit de aannemingsbedrijven Besix en Stadsbader, het Belgisch-Nederlands fonds voor infrastructuurinvesteringen Epico (PMV en Rebel), het Nederlandse advies- en investeringshuis Rebel en het Belgische Infrastructuurfonds I4B (AG Insurance, FPIM, Synatom).