NIEUW – VASTGOED – NEO-promotoren trekken kapitaal op

Unibail Rodamco Belgium heeft het kapitaal van de NV Mall of Europe opgetrokken met 2,5 miloen euro. De twee kleinere aandeelhouders van het project, de bouwbedrijven CFE en Besix, brengen samen ook nog eens 0,5 miljoen euro aan. Mall of Europa beschikt daarmee nu over een kapitaal van 5,5 miljoen euro. Het bedrijf heeft tot doel op de Brusselse Heizelvlakte het NEO-project te realiseren. De kapitaalverhoging komt er te midden van aanhoudende administratieve onzekerheid omtrent de nodige vergunningen voor het project. Enkele dagen terug vernietigde de Raad van State het Gewestelijk Bestemmingsplan Brussel, met onder meer de herbestemming van de Heizelvlakte voor de bouw van NEO, voor een tweede maal.Dat bestemmingsplan werd reeds in 2013 een eerste maal vernietigd. “In het voor de planwijziging vastgestelde milieueffectenrapport is geconstateerd dat een nieuwe verbindingsweg tussen het plangebied en ‘parking C (en dus de Ring)’ onmisbaar is. De Raad stelt evenwel vast dat deze mobiliteitsproblematiek, die bij de opmaak van het plan werd vastgesteld, geen oplossing in het plan heeft gekregen”, luidt het in een mededeling van de Raad van State.

Het NEO 1-project omvat onder meer een winkelcentrum van 72.000 vierkante meter, de bouw van honderden woningen, een bioscoop en een vrijetijdsruime. Het NEO 2-project voegt daar nog een omvangrijk congrescentrum, inclusief hotel, aan toe. Zowel het Brusselse gewest als de stad Brussel bevestigden uitdrukkelijk dat het project zal gerealiseerd worden. Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) neemt akte van de nieuwste beslissing van de Raad van State. Zijn kabinet zal het arrest van de Raad in de komende dagen verder bestuderen. “Er loopt momenteel een denkoefening om een nieuw kader uit te werken, waarbij ook de Stad Brussel en de verschillende partners betrokken zijn”, zo laat Vervoort weten. “Een algemene mobiliteitsoplossing vormt daarvan een onderdeel. Het is de bedoeling om daarmee onze visie voor de Heizelvlakte te laten aansluiten bij het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling.”