NIEUWKOMER – Prins Cyril Wolkonsky en Promiris

Prins Cyril Wolkonsky

De Brusselse projectontwikkelaar Promiris heeft zijn kapitaal opgetrokken van 30 naar 50 miljoen euro. Die kapitaalverhoging werd onderschreven door de Luxemburgse holding Iris International. Die is in handen van de prins Cyril Wolkonsky en zijn echtgenote Laetitia de Rochechouart de Mortemart. Met Promiris investeert de familie in vastgoed, goed voor een portefeuille momenteel in logistiek van om en bij 100 miljoen euro waaronder een hotelactiviteit met meer dan 2.000 bedden in Canada. De komende tien jaar wil Promidis 300 tot 400 miljoen euro investeren. Maar de familie bezit ook 10 procent van de bio-broodjesketen Exki, voor meerderheid in handen van de familie Dossche. Verder controleert ze ook een kwart van het Waals-Brabantse biotech bedrijf bePharBel. Laetitia de Rochechouart de Mortemart is een telg uit een oud Frans adellijk geslacht. Prins Cyril Wolkonsky werkte 30 jaar voor de bank BNP Paribas in Frankrijk voor hij in 2011 aan het hoofd kwam van het familiaal patrimoniumbedrijf Iris. Hij stamt uit de oude Russische adel. Zijn familie ontvluchtte Rusland na de Oktoberrevolutie in 1917. Zijn familie, ook geschreven als Volkonski, speelde zowel militair als religieus een belangrijke rol in Rusland. Zo was ze onder meer een voorstander van het zogenaamde uniatisme, een beweging waarbij de Russisch-orthodoxe kerk samen met de Grieks-orthodoxe kerk aanleunt tegen het Vaticaan. Pour la petite histoire, de schrijver Léon Tolstoi is verbonden aan het geslacht Wolkonsky. De familie die in Ukkel woont, komt onze ranglijst binnen met een vermogen van 45 miljoen euro. U leest hier hun verhaal.