Open VLD zendt haar zonen uit: Brieuc Van Damme is de nieuwe topman van de Koning Boudewijnstichting

Brieuc Van Damme (links) met Luc Tayard de Borms. (Foto: KBS)

Op 1 februari 2022 wordt de 37-jarige Brieuc Van Damme de nieuwe afgevaardigd bestuurder van de Koning Boudewijnstichting (KBS). Hij volgt in die functie Luc Tayart de Borms op, die na 25 jaar afgevaardigd bestuurder bij KBS op 1 mei 2022 met pensioen gaat. Er werd al enige tijd intens gelobbyd omtrent de opvolging van Tayart de Borms. Dat mag ook niet verbazen. De Stichting staat voor een opgebouwd vermogen van 1,2 miljard euro. Vorig jaar boekte ze 129 miljoen euro winst. Jaarlijks ontvangt ze nog 10 miljoen euro van de Nationale Loterij. De KBS gaat prat op haar politieke onafhankelijkheid maar via politieke benoemingen van haar bestuurders is de Wetstraat steeds aanwezig. Nu haalt de Open VLD dus de belangrijkste positie binnen. Brieuc Van Damme was opeenvolgend adviseur van Open VLD minister Alexander De Croo (2011-2014) en adjunct-kabinetschef van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (2014-2017). De voorbije maanden was hij opnieuw actief op het kabinet van premier Alexander De Croo, nu als corona adviseur. Ondertussen werd hij ook benoemd tot directeur-generaal van de dienst Geneeskundige Verzorging van het Riziv.

Brieuc Van Damme kwam voor het eerst in het voetlicht als medewerker van de liberale denktank Itinera die was opgestart door de projectontwikkelaar Bart Verhaeghe. In 2013 stond hij mee aan de wieg van de Vrijdaggroep, een beleidsplatform voor jongeren met als enige financier de Koning Boudewijnstichting. Hij was er voorzitter van tot en met 2017. De Vrijdaggroep profileert zich als een groep van jonge Belgische talenten (25-35 jaar) die zich voor de verbetering van onze samenleving wil inzetten. Ze doen dat ‘door strategienota’s over de belangrijkste uitdagingen op te stellen en door nieuwe inzichten en ideeën voor het debat aan te reiken’. Meteen combineerde Van Damme de politieke wereld met de KBS. In 2017 vertrok hij enigszins onverwachts als adjunct-kabinetschef van Maggie De Block. Hij trok zich terug in de Noorse stad Tromso, dicht tegen Antartica. Dat belette niet dat hij opnieuw actief werd en wel als lid van de algemene raad van het Riziv en de Raad van Bestuur van het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg (KCE). Vorig jaar werd hij benoemd tot directeur-generaal van de dienst Geneeskundige Verzorging van het Riziv. (Lees verder onder de foto)In 2016 was Brieuc Van Damme een enthousiast twitteraar als adjunct-kabinetschef van Maggie De Block. (Foto: Twitter)

De Koning Boudewijnstichting heeft officieel als opdracht “bij te dragen tot een betere samenleving in België, in Europa en in de wereld”. Ze doet dat via financiële subsidiëring van maatschappelijke projecten. In 2020 bedroeg die steun 96 miljoen euro. Voor dit jaar is 120 miljoen euro voorzien. Ze profileert zich ook als financiering van goede doelen via beheer van erfenissen en schenkingen. Noch Tayart de Borms noch Van Damme geven momenteel interviews.