Roland Jost kijkt aan tegen afkoopsom van 30 miljoen euro (wat volgens de vakbond veel te weinig is)

Roland Jost

De Waalse transportondernemer Roland Jost werkt aan een afkoopregeling waarbij hij een proces kan ontwijken inzake sociale fraude en mensenhandel. Volgens de transportvakbond CSC Transcom gaat Jost 27 miljoen euro betalen aan de Belgische sociale zekerheid en 3 miljoen euro aan justitie. En vakbondsafgevaardigde Roberto Parrillo is daar niet gelukkig mee. Volgens Parrillo, die zowat de nagel aan de doodskist van Jost moet zijn, bedraagt de sociale dumping bij de transportgroep meer dan 100 miljoen euro. Roland Jost zoekt alvast een punt te zetten achter een onderzoek dat nu al meer dan zeven jaar loopt en waarbij hij zelf drie maanden in voorarrest in de cel zat.

Centraal in het gerechtelijk onderzoek, dat zich uitstrekte over de periode 2012-2016, staat het Roemeense Jost-filiaal Skiptrans. Volgens het gerecht een postbusbedrijf dat diende om sociale bijdragen in België te ontsnappen, volgens Jost een volwaardig en waterdicht onderdeel van zijn economisch transportmodel. Het parket spreekt over fraude, sociale dumping en mensenhandel. Volgens CSC Transcom krijgen Roemeense of Slowaakse chauffeurs in dienst van Jost tussen de 550 en 650 euro uitbetaald per maand. Roland Jost verdedigde zich onder meer in enkele interviews. “Onze chauffeurs uit Oosterse landen krijgen tussen de 2.400 en 2.500 euro betaald. Wanneer ze aan het eind van de maand thuiskomen, hebben ze 1900 euro op zak. Stel je voor, wanneer ze terugkeren naar Roemenië, zijn zij de koningen!” aldus de ondernemer.Initieel werd werd het verlies voor de schatkist geschat op 65 miljoen euro: 45 miljoen euro niet betaald aan werknemers en 20 miljoen euro aan ontdoken socialezekerheidsbijdragen. In 2019 legde de rechtbank beslag op 240 vrachtwagens uit het wagenpark van de Jost-groep die op dat moment 1.500 wagens omvatte. Ze werden pas vrijgegeven na betaling van een borgsom van 7 miljoen euro. Nu komt de vakbond met een persbericht waarin het de schikking van 30 miljoen euro bekend maakt en meteen ook aanklaagt. “Roland Jost zegt al jaren dat hij clean is, maar dat is hij helemaal niet.”, aldus Roberto Parrillo. “Dertig miljoen is een belachelijk bedrag vergeleken met het totaal.” aldus de vakbondsman die zich ook afvraagt wat er gebeurt met het aspect mensenhandel. Nog vorig jaar stelde hij dat de dumping door Jost gewoon doorgaat. “Elke twee weken landt er een privévliegtuig in Maastricht met aan boord meer dan 150 chauffeurs uit Roemenië of Bulgarije. Als de groep dertig miljoen euro betaalt en dat betekent dat er geen dumping meer is, dat zou het beste zijn, maar ik ben pessimistisch.” aldus nog Roberto Parrillo.

De groep Jost is de derde grootste transporteur van België met ondertussen 1.700 vrachtwagens op de weg. Operationeel ligt het zwaartepunt van het bedrijf in de regio Luik. Juridisch is de groep verankerd in het Groot Hertogdom Luxemburg.