UPDATE – Twee Rijkste Belgen bij nieuwe adellijke titels

Michel Delbaere, in 2019 naast koning Filip in het paleis van Laken, waar hij ontvangen werd als voorzitter van het Strategisch Comité voor het investeringspact, bedoeld om de economie herop te starten na corona. (Foto: Koninklijk Paleis)

Naar aanleiding van de nationale feestdag reikte koning Filip nieuwe adellijke titels uit. Daarbij zijn twee Rijkste Belgen. Michel Delbaere wordt Grootofficier in de Leopoldsorde, Marc du Bois wordt dan weer Commandeur in de Leopoldsorde. Die laatste is de CEO en meerderheidsaandeelhouder van Spadel, de beursgenoteerde holding boven de watergroep Spa. De 70-jarige West-Vlaming Michel Delbaere verwierf misschien nog het meest bekendheid als voorzitter van de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka die hij leidde van 2012 tot 2015. Daarnaast is hij voorzitter van de familiale textielgroep Sioen en bestuurder bij de kartonproducent VPK van de familie Macharis, twee industriële leiders. Maar hij bekleedt ook een sleutelpositie bij de personeelsorganisatie SD Worx. Hij is gehuwd met Caroline Vanden Avenne, een dochter van wijlen Walter Vanden Avenne. Bij de toekenning van de overige titels werd vooral gekozen voor diversiteit en sociale werken.

Zo werd danser en choreograaf Sidi Larbi Cherkaoui, die samenwerkte met wereldsterren zoals Beyoncé, baron. Hij is de eerste Belg van Noord-Afrikaanse afkomst die in België baron wordt. Ook dementie-expert Kasper Bormans, voorzitter van de Stichting Auschwitz Henri Goldberg, professor Chemische Ingenieurstechnieken (KU Leuven) Elisabeth Monard en schilder en tekenaar Charles Schelfhout mogen zich voortaan baron of barones noemen. En ook bezielster van jeugdhulporganisatie BiJeVa Anny De Windt, medeoprichtster van de Alzheimerliga Sabine Gössing, het hoofd van de dienst Intensieve Neonatologie in het Kinderziekenhuis Koningin Fabiola, Anne Johansson, hartchirurg Jean Rubay en medeoprichtster van vzw Straatverplegers Emilie Meessen krijgen de titel van baron of barones.Onder meer voormalig VRT-nieuwsanker Martine Tanghe, die in 2020 met pensioen ging, is een van de zes nieuwe Commandeurs in de Kroonorde. Naast haar krijgen ook graaf Matthieu Le Grelle en Frédéric Simonart, beiden actief in de vzw Duo for a Job, directrice van de ngo Foyer Loredana Marchi, algemeen directeur van ontwikkelingsorganisatie Cunina Sophie Vangheel en Ria Van Elslande, die onder meer het Fonds Dieter voor kansarme studenten oprichtte, die titel.Adellijke titels zijn bijwijlen maatschappelijk omstreden omdat ze teruggaan naar middeleeuwse gebruiken waarbij de erfelijke adel allerlei privileges genoot. Vandaag de dag zijn er nog enkele wettelijke uitzonderingen die enkel op de adel van toepassing zijn. Alleen in België en Spanje worden nog nieuwe adellijke erfelijke titels toegekend. De meeste Europese landen reiken burgerlijke eretekens uit. Net als in de Verenigde Staten mogen in de meeste landen geen adellijke titels publiek worden gebruikt. Het verzet tegen die titels is verankerd in de historisch revolutionaire afbraak van het ancien régime in de 19de eeuw.

UPDATE

Ik lees iedere dag met veel belangstelling uw nieuwsbrief, zo laat een lezer weten. Vandaag (21 juli) ging het over adellijke titels, een thema die ik behoorlijk ken. U schrijft “Net als in de Verenigde Staten mogen in de meeste landen geen adellijke titels publiek worden gebruikt”. Dit is een vergissing. In de US mogen adellijke titels wel gedragen worden, en dit geldt in de meeste landen van de wereld, inclusief de Oost-Euopese landen na de val van het communistisch regime. Bij mijn weten wordt alleen in Oostenrijk het dragen van een adellijke titel bij wet verboden (maar wel gedoogd…). Ik heb de indruk dat hier verward wordt tussen het verbod op het dragen van adellijke onderscheidingen (uiterst zeldzaam) en het verbod op de toekenning in eigen land van adellijke onderscheidingen, zoals in de USA het geval is.