Twintig Van Hools pompen 44,9 miljoen euro kapitaal in bussenbouwer Van Hool

Filip Van Hool, CEO van de gelijknamige Lierse bussenbouwer. (Foto: Belga Image)

De holding Immoroc heeft zijn kapitaal opgetrokken met 44,9 miljoen euro via omzetting van rekening-couranten. In totaal zijn 20 juridische entiteiten tussengekomen bij de operatie. Immoroc is de holding in handen van de Lierse familie Van Hool die de controle uitoefent op de gelijknamige bussenbouwer. De familie Van Hool kampt met twee problemen. Immoroc moet contractueel 45 miljoen euro uitbetalen aan de 18 verschillende familiale aandeelhouders. Maar 5 van de 18 aandeelhouders zijn daar niet mee akkoord. Daarnaast hakte corona zwaar in op de resultaten van het bedrijf. Concrete cijfers daarover zijn er nog niet maar door corona en het wegvallen van de mobiliteit werden de meeste bestellingen voor nieuwe bussen stilgelegd.

De familie Van Hool zit al jarenlang in de greep van een familiaal dispuut over de verdeling van de aandelen van het bedrijf over de vijf familiale takken. Al jarenlang staat op de balans van de holding Immoroc 49,5 miljoen euro aan overige schulden. Dat waren aandeelhoudersleningen, in de vorm van rekeningen-courant, van de familiale aandeelhouders. Begin maart werd een bedrag van 44,92 miljoen euro daarvan omgezet in eigen vermogen. De vijf takken van de familie deden mee aan de operatie. Elke tak heeft evenveel aandelen van Immoroc.Een en ander kan wijzen op een verliesjaar voor Van Hool in het coronajaar 2020. De CEO, Filip Van Hool, trok het voorbije jaar al geregeld aan de alarmbel. De geconsolideerde balans van 2019 van Immoroc waarschuwde al voor “een significant verlies in 2020. De waardering van bepaalde activa of passiva in de balans zou ook kunnen worden beïnvloed” door de pandemie. Eind 2019 bedroeg het eigen vermogen 133 miljoen euro, bij een balanstotaal van 551 miljoen euro. Nog in 2019 werd op een groepsomzet van 714 miljoen euro een groepsverlies geleden van 2 miljoen euro tegenover nog een winst van 4,8 miljoen het jaar daarvoor. Naast de fabriek in Lier beschikt Van Hool over productie eenheden in Macedonië en de Verenigde Staten.

Buiten dat operationele gegeven is er nog het juridische dispuut. Immoroc moet contractueel 45 miljoen euro uitbetalen aan zijn 18 familiale aandeelhouders. Maar de coronacrisis zorgt er voor dat dat geld er niet is. Van Hool CEO Filip Van Hool wil dat de terugbetaling met vijf jaar wordt verschoven naar 2025. Maar 5 van de 18 aandeelhouders zijn daar dus niet mee akkoord. Het akkoord van alle aandeelhouders is nodig om de betaling uit te stellen.