VASTGOED – Families Maes en Brantegem willen Silsburg Zuid in Deurne ontwikkelen

Silsburg Zuid gezien met Google Earth.

De projectontwikkelaars Alides REIM en Zabra Real Estates hebben gezamenlijk de vennootschappen Silsburg Development en Silsburg Land opgericht. De eerste werd gekapitaliseerd op één miljoen euro, de tweede op twee miljoen, beiden voor een kwart volstort. Beide vehikels moeten dienen om de ontwikkeling aan te pakken van de site Silsburg Zuid in Deurne. Een woordvoerder van Alides stelt dat het project nog in een zeer pril stadium zit waarbij zowel de gronden nog moeten worden gekocht en de vergunningen aangevraagd. Alides is in handen van de Gentse familie Maes onder leiding van Sophie Maes. Zabra is in handen van de familie Brantegem die ooit aan de basis lag van de schoenenketen Brantano en wordt nu geleid door CEO Laurens Brantegem.

De voorbije jaren is er opvallend veel gebouwd in Deurne Zuid. Het projectgebied Silsburg is gesitueerd in het zuidoosten van het district Deurne tussen het Park Groot Schijn en de begraafplaats Silsburg en wordt doorsneden door de Van Strydoncklaan. Het project valt daarbij uiteen in een noordelijke en een zuidelijk deel. Dat laatste bleef onaangeroerd. Bedoeling is dat er een nieuwe woonwijk komt. In 2019 keurde de Districtraad Deurne een masterplan goed voor de noordelijke site. Dat plan voorziet enerzijds onder meer in voldoende aandacht voor publieke groene ruimten op buurtniveau en anderzijds in een stedenbouwkundige invulling die intermedieert tussen de stedelijke context en de landschappelijke context. Op de zuidelijke site was lange tijd een zogenaamde ‘samentuin’ opgebouwd maar die is ondertussen verdwenen.