VASTGOED – Matexi is een onbekende voor de commissieleden Wonen van het Vlaams parlement

De grootste residentiële projectontwikkelaar in Vlaanderen, de groep Matexi van de familie Van de Vyvere, blijkt een nobele onbekende te zijn bij de Vlaamse volksvertegenwoordigers die zetelen in de commissie Wonen van het Vlaams parlement. Blijkt dat Matexi via haar dochter Vitare een put heeft geslagen van 40 miljoen euro in de begroting van de sociale huisvestingsmaatschappijen. De parlementsleden zijn er gisteren in geslaagd het hele dossier te bespreken in hun commissie zonder dat de naam Matexi één keer is gevallen. De vaststelling daarvan is één ding, de verklaring ervoor is nog wat anders.Matexi dumpt minderwaardige grond bij Vlaamse belastingbetaler’ schreven we op 9 oktober, voortbouwend op een dossier dat werd uitgebracht door de Tijd. Dat dossier moest wel op de banken terecht komen van de Vlaamse parlementsleden die bevoegd zijn voor die materie. Dat gebeurde gisteren. Eén van de aanwezigen op die commissiezitting was Björn Mallants, directeur Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen. “Met stijgende verbazing volgde ik gisteren de werkzaamheden van de commissie-Wonen van het Vlaams Parlement.” zo schrijft hij vandaag in diezelfde krant.

Waarover gaat het? Vitare, voor 80 % in handen van Matexi, is erkend als sociale huisvestingsmaatschapij. Het bedrijf slaagde er in voor 40 miljoen euro aan gronden te kopen die niet ontwikkeld konden worden. Waarop Vitare in vereffening gaat. Het probleem was vooral de keuze voor houtskeletbouw. De aanbestedingen van Vitare bleken vele malen duurder dan de financieringsplafonds van de huisvestingsmaatschapijen, waardoor de opdracht niet kon doorgaan. De niet-uitgevoerde opdrachten werden binnengehaald door Sibomat, een Matexi-dochter die toevallig houtskeletbouw als expertise heeft. In de raad van bestuur van Sibomat zit de CEO van Matexi, in die van de huisvestingsmaatschappij Vitare de CEO van Sibomat. De verwevenheid tussen Matexi en het vehikel Vitare is opvallend, ook in de raad van bestuur. Van de laatste drie bestuurders bij de vereffening van Vitare zijn er twee direct gelinkt aan Matexi.

Björn Mallatns: “Niet één keer werd Matexi vernoemd in de bespreking in de commissie-Wonen. Het was de olifant in de kamer.”

In de bespreking in het Vlaams Parlement ontbrak de factor Matexi, de projectontwikkelaar en het privé gedreven verdienmodel, volledig. Matexi, dat Vitare heeft opgericht, dat zo goed als alle grond aan Vitare heeft verkocht, dat bijna alle bestuurders van Vitare leverde, dat bestekken in functie van zijn andere dochter Sibomat liet maken. Niet één keer werd het vernoemd in de bespreking in de commissie-Wonen. Het was de olifant in de kamer.” schrijft Mallants, die zegt in eigen naam te spreken.

De verklaring voor die “onwetendheid” kan enkel liggen in het feit dat Matexi in talrijke Vlaamse gemeenten aanwezig is met residentiële projecten en daarbij nauw samenwerkt met de lokale besturen. Het is opmerkelijk dat Mallants hier zijn nek uitsteekt. Dat blijkt van meer moed te getuigen dan die die te vinden is bij de parlementsleden.