ANALYSE – De nu of nooit strategie van François le Hodey op de Waalse mediamarkt

François le Hodey

François le Hodey lanceert een overnamevoorstel op de Waalse groep van regionale kranten Vers L’Avenir. Le Hodey is de uitgever van de kranten La Libre Belgique en La Dernière Heure. Vers L’Avenir is nu nog in handen van de veelgeplaagde Waalse intercommunale Nethys. Die kondigde het ontslag aan van om en bij één kwart van de 250 personeelseden van L’Avenir. Le Hodey belooft die ontslagen terug te draaien wanneer hij slaagt in zijn overname. Dat is voor de Waalse politiek een belangrijk gegeven. Diezelfde politiek blokkeerde in 2014 al een fusie van IPM met Vers L’Avenir. Toen zou Nethys, gedomineerd door de socialistische PS, in het kapitaal van IPM stappen. En dat kon niet voor de politieke wereld. Voor le Hodey is het een nachtmerrie dat L’Avenir zou eindigen in handen van zijn concurrent Rossel van de familie Hurbain, uitgever van Le Soir.

“Ik zeg aan L’Avenir dat er een plan B is. Door IPM en L’Avenir samen te voegen, zouden we zo’n positieve synergieën creëren, dat we zouden kunnen vermijden om tot de procedure-Renault over te gaan. Als we de krant mogen overkopen, stoppen we de procedure-Renault.” zo zei François le Hodey in zijn eigen kranten. De directie van L’Avenir besliste ook om hun kranten voortaan in Nijvel te laten drukken door de groep Rossel. Dat is volgens de IPM-topman geen goed idee. Hij vreest dat de krant door Rossel opgeslokt zal worden.Volgens François le Hodey zijn IMP en L’Avenir complementair, aangezien IPM – in tegenstelling tot Rossel met Sudpresse – geen regionale titel heeft. “Door onze krachten te bundelen, zouden we nog meer concurrentiemogelijkheden kunnen geven aan L’Avenir, met name op het internet.” aldus de topman. Voor le Hodey is Vers L’Avenir de enige toegang tot de regionale markt waar hij nu niet concurreert met Rossel.

Tecteo, de moeder van Nethys, kocht Vers l’Avenir eind 2013 voor 26 miljoen euro. Die groep is de uitgever van een reeks regionale kranten in Wallonië. De deal volgde op de uitstap van de Vlaamse mediagroep Corelio (De Standaard, Het Nieuwsblad, nu Mediahuis) uit Franstalig België. Kort na de deal raakte bekend dat Tecteo en IPM, de uitgever van La Libre Belgique en La Dernière Heure, een alliantie wilden smeden. Er lag een plan op tafel om boven de kranten van beide groepen een nieuwe holding te creëren met Tecteo en de familie le Hodey (IPM) als aandeelhouders. Dat deed politici, maar ook concurrent Rossel (Le Soir, Sud Presse, 50% Mediafin) steigeren.

De Franstalige krantenmarkt staat misschien nog meer dan de Vlaamse onder druk. De Franstalige kranten oplages lopen al jaren veel sneller terug dan die van hun Vlaamse collega’s. De oorzaken daarvoor zijn onder meer de laattijdige digitalisering, het minder intensieve leesgedrag in Franstalig België en meer concurrentie uit Frankrijk. De Waalse mediabedrijven hebben ook een smallere kapitaalsbasis dan hun Vlaamse tegenhangers. Slaagt le Hodey in de overname van Vers L’Avenir dan zal Wallonië net als Vlaanderen geconfronteerd worden met een duopolie op de klassieke krantenmarkt. Het Waals parlement buigt zich alvast op 8 november over de mediamarkt in hun gewest.