Belgische fiscus buigt zich alsnog over de miljoenen erfenis van Amicie de Spoelberch

Alexis en Patrice Bailo de Spoelberch, met vriendin, op hun Twitter account.

Het is een scenario waardig voor een film. De 79-jarige kinderloze Amicie de Spoelberch huwt met de 15 jaar jongere Serviër Luka Bailo. Als erfgename van de AB Inbev familie de Spoelberch heeft Amicie heel wat te verdelen. Maar in praktijk laat ze dat liever over aan haar advocaten. In zoverre dat ze eigenlijk zelf niet goed weet waar die om en bij 1 miljoen euro vandaan komt die elk jaar vreemd genoeg cash wordt gestort op een bankrekening op haar naam in Aarlen. Blijkt dat het gaat om dividenden afkomstig van een goede acht miljoen AB Inbev aandelen. Na veel exotische offshore omzwervingen komen die aandelen terecht bij Patrice en Alexis Bailo, de kinderen van de ondertussen overleden Luka Bailo. Zonder erfenisrechten te betalen want de aandelen waren in handen van een Zwitserse stichting. Nu komt de Belgische fiscus daar op terug. Volgens de belastingdiensten had Amicie de Spoelberch op het moment van haar overlijden nog een affectieve band met België. En moeten dus ook in België alsnog successierechten worden betaald op de erfenis van om en bij 589 miljoen euro.

Amicie de Spoelberch had de innige wens haar fortuin na te laten aan haar echtgenoot Luka Bailo. Maar het noodlot achtervolgde haar. Kanker velde Luka Bailo nog voor zijn echtgenote stierf. Die laatste onterfde eerst de kinderen van Bailo, die ze nota bene zelf eerst had geadopteerd, om ze daarna dan toch terug als erfgenamen toe te laten. Ondertussen probeerde een Luxemburgse advocate er met de AB Inbev aandelen van Amicie vandoor te gaan maar dat konden de broers Bailo verhinderen.In 2010 werd een discrete minnelijke schikking bereikt waarbij de broers Bailo de AB Inbev aandelen konden erven blijkbaar ook die van Robert de Spoelberch, de vooroverleden broer van hun adoptiemoeder Amicie. Die aandelen waren toen ondergebracht in een drietal stichtingen, allen buiten Belgisch recht. De belangrijkste stichting bevond zich in Zwitserland waar de successie zonder belastingen kon worden afgewerkt. Nu buigt de Bijzondere Belastingsinspectie zich alsnog over het dossier. Misschien nog net binnen de verjaringstermijn van 10 jaar. Volgens de BBI had Amicie de Spoelberch een duidelijk band met België. Ze woonde in een huis in Elsene, overleed in een hospitaal in Etterbeek en betaalde vele facturen, waaronder die van de Porsches Cayenne voor de broers Bailo, in België. Ook haar testament vermeldt een domicilie in België. Dus moet ze hier ook erfenisrechten betalen. De advocaten van de broers Bailo, die nu in Zwitserland resideren en de naam de Spoelberch toevoegen aan hun eigen naam, tekenden alvast verzet aan tegen de claim van de belastingen.