CORONA – Frederica Verheyden en Medina staan klaar voor testen op antistoffen

Coronavirus


Corona betekent niet voor iedereen kommer en kwel. Met name de medische labo’s worden overstelpt met werk. Eén van de grootste spelers, de groep Medina van Frederica Verheyden, laat weten dat ze vanaf deze week kunnen testen op de aanwezigheid van corona antistoffen in bloed. Maar zoals bij alles in deze vreemde tijden, zijn ook hier geen zekerheden. Zo’n test, die via de huisarts en een bloedafname verloopt, biedt immers twee onzekerheden. Vooreerst test hij niet op corona zelf. Wie de ziekte aan het ontwikkelen is, zal daarvan geen indicatie vinden in de bloedtest. Corona zelf kan enkel worden opgespoord via een test met de klassieke neusstaafjes. Wanneer effectief antistoffen worden gevonden, dan is het duidelijk dat de patiënt de ziekte heeft doorgemaakt. Maar dan is er nog geen zekerheid hoelang je in tijd beschermd bent tegen nieuwe infecties.

Voor de medische labo’s is corona opmerkelijk genoeg een goudmijn. Ze draaien op volle capaciteit. Alhoewel er ook een deel verschuiving van het werk is aangezien er geen gewone consultaties meer plaatsvinden. Het financieel plaatje van de test op antistoffen is in elk geval nog onduidelijk. “Het is van belang te weten dat informatie inzake de vergoeding en terugbetalingscriteria van de test op dit moment nog niet beschikbaar is. De aanvragende arts en de patiënt dienen er zich van bewust te zijn dat de test volledig aan de patiënt zou kunnen aangerekend worden. Wat betreft de precieze voorwaarden voor eventuele tussenkomst vanwege het ziekenfonds en het tarief dat zal worden toegepast, dienen we te wachten op de publicatie van de terugbetalingsmodaliteiten in het staatsblad.” zo laat Medina zelf weten. Een test zou globaal tussen de 20 en 50 euro kosten.

Operationeel lijkt de incubatieperiode van 14 dagen van het virus het grootste probleem te zijn. Tijdens die periode zal de test geen resultaat geven. Een negatief resultaat sluit dus geen recente infectie uit. Dus eigenlijk zou je twee testen moeten ondergaan met een tijdsverschil van enkele weken. Wie symptonen vertoont moet in elk geval wachten met de test. Antistoffen vormen zich pas 9 tot 14 dagen na de besmetting. Medina wijst er ook op dat ze de testen enkel kan doorvoeren zolang er reagentia beschikbaar zijn.

Medina vormt de basis van het vermogen van Frederica Verheyden en haar echtgenoot Gino De Raedt. Met hun holding Straco hebben beiden echter al fors gediversifieerd, weg van medische labo’s. Het gaat dan in de eerste plaats om investeringen in vastgoed maar bijvoorbeeld ook in de aankoop van het Britse bedrijf Cedo, de Europese marktleider inzake productie van huishoudzakken.