Dominiek De Clerck aast op 250 miljoen euro

Dominiek De Clerck

Dominiek De Clerck mikt op een schadevergoeding van 250 miljoen euro. Dat geld moet hij in essentie krijgen van zijn broer Francis De Clerck en zijn schoonbroer Stefaan Colle. De schadevergoeding moet een minnelijke schikking mogelijk maken tussen de kinderen van wijlen tapijtenmagnaat Roger De Clerck. Vandaag en morgen zitten de raadsmannen van de kinderen daarover samen. Dat overleg valt samen met twee dagen beraadslaging van de kamer van inbeschuldigingstellling. In dat proces zijn Dominiek De Clerk en zijn broer Jan, respectievelijk de jongste en oudste zoon van Roger De Clerck, de burgerlijke partijen. Via een minnelijke schikking hopen de andere kinderen dat ze kunnen ontsnappen aan een strafrechtelijk proces. Sluitstuk van het verhaal is alsnog dat ook het parket bereid is de zaak binnen de zogenaamde afkoopwet te schikken via een afkoopsom.

Vandaag en morgen zijn er twee zitdagen gepland voor de kamer van inbeschuldigingstelling (KI), waar een vijftiental partijen en de openbare aanklager zullen pleiten. De burgerlijke partijen, de jongste en oudste zoon van wijlen Roger De Clerck, eisen dat er een akkoord is waarbij ze schadeloos gesteld worden. Zij staan in essentie tegenover Francis De Clerck en Stefaan Colle, de twee sterke mannen bij de tapijtgroep Beaulieu International. Volgens de krant De Standaard is de persoon die het meest te winnen heeft bij de schikking, Dominiek De Clerck, de jongste zoon van de in oktober 2015 overleden tapijtmagnaat. Die zou bij een positieve afloop van het dossier zicht op een cheque van een kwart miljard euro.Dominiek De Clerck diende in 2014 een klacht in tegen onder meer Francis De Clerck en Stefaan Colle, die aandelen Beaulieu tegen een zacht prijsje onder elkaar verdeeld hadden zonder hem daarin te kennen. De oudste zoon, Jan De Clerck, voegde zich bij die klacht. Ook hij was ‘vergeten’ bij de verdeling. Die betrof volgens de klagers niets anders dan de zwarte kas van Beaulieu, die jarenlang in een schermvennootschap opgeborgen hadden gezeten. Binnen de regeling zou Luc De Clerck 75 miljoen tot 100 miljoen euro krijgen. De kleinste bedragen zijn voor Mieke De Clerck en Jan De Clerck. De grote betalers zijn Francis De Clerck en Stefaan Colle.