Jeroen Piqueur over de hele lijn failliet verklaard (maar Hans Rieder wil in beroep gaan)

Zoon Ruben en vader Jeroen Piqueur.

De Gentse rechtbank van Koophandel heeft gisteren de gevallen Optima-topman Jeroen Piqueur persoonlijk failliet verklaard. Ook zijn zoon Ruben onderging hetzelfde lot, net zoals zijn patrimoniumvennootschap Imaco. Piqueur had zich tegen dergelijk faillissement verzet als een duivel in een wijwatervat. Failliet kan je in België enkel zijn als je een onderneming bent of een zelfstandige. Piqueur poogde aan te tonen dat hij enkel een werknemer was van Optima maar de rechtbank volgde daar niet in. Het persoonlijk faillissement zet een definitief punt achter de pogingen van Piqueur om alsnog iets te redden van zijn privé-patrimonium. Ook zijn doorstart in vastgoed lijkt nu een doodgeboren zaak te zijn.

Het zijn de vereffenaar van Optima Group en de curator van Your Estate Solution, het vastgoedbedrijf van vader en zoon Piqueur dat vroeger Optima Global Estate heette, die het faillissement hebben uitgelokt. “Ze hadden vastgesteld dat Jeroen Piqueur de betalingen op duurzame wijze heeft gestaakt”, zo zegt de rechtbank. De advocaten van Piqueur stelden alles in het werk om aan te tonen dat hij hun cliënt geen zelfstandige beroepsactiviteit uitoefende. Maar de rechtbank oordeelde anders. “Jeroen Piqueur was bestuurder van beroep en werd daarvoor betaald. Hij bestuurde vennootschappen, was syndicus en consultant en had talrijke bestuursmandaten in België en in het buitenland. Dat waren geen activiteiten die kaderden in het beheer van zijn persoonlijk vermogen. Dat hij naar eigen zeggen geen boekhouding voerde, doet daar geen afbreuk aan.” zo klonk het.Ook Imaco, de managementvennootschap die de villa’s, kunstverzameling en andere bezittingen van Jeroen Piqueur beheert, werd failliet verklaard. Eerder al werden de villa’s en woningen van de familie, de yacht van Piqueur en zijn luxewagens verbeurd verklaard en openbaar verkocht. Hun advocaat, de Gentse procedurepleiter Hans Rieder, stelde dat nog beroep kan worden aangetekend tegen het vonnis van de rechtbank van koophandel.