NETWERK – De Rijkste Belgen en Société Royale d’Économie politique de Belgique

Naïm Cordemans (Foto: LinkedIn)

Naïm Cordemans, econoom bij de Nationale Bank van België, is de nieuwe voorzitter van de Société Royale d’Économie politique de Belgique. Brieuc Van Damme, afgevaardigd bestuurder van de Koning Boudewijnstichting, is er de nieuwe ondervoorziter. Nu hoor ik u afvragen, wie of wat is de Société Royale d’Économie politique de Belgique? Deze franstalige denktank wil de economie van het land mee vorm geven. Ze leunt sterk aan bij de Vrijdag groep die op zijn beurt een initiatief is van de Koning Boudewijnstichting. De Société Royale d’Économie politique de Belgique wordt gefinancierd door de Waalse overheid maar ook door de Franstalige elite van de Rijkste Belgen. Zo was onder meer de AB Inbev familie de Spoelberch één van de financiers van de Société, samen met de familie Frère, de familie Bertrand, bekend van de holding Ackermans & van Haaren maar vooral van Alexia Bertrand, voor Open VLD federaal minister van Begroting, en van de Banque Privée Edmond de Rothschild Europe.

De Société Royale d’Économie politique de Belgique vernieuwde maar vooral verjongde recent haar raad van bestuur. ‘Jongeren nemen er de macht over.’, zo schreef de krant L’Echo. De Société werd opgericht in 1855 en heeft tot doel bij te dragen aan de invloed en vooruitgang van de economische wetenschap in België. De denktank heeft een uitgesproken Belgisch en progressief liberaal karakter. De nieuwe voorzitter Naïm Cordemans volgt Alexis Walckiers op, voormalig hoofdeconoom van de Belgische Mededingingsautoriteit, en voor hem de Waalse economist en financier Étienne de Callataÿ. Naïm Cordemans publiceerde in 2013 bij de Koning Boudewijnstichting de analyse ‘Voorbij het BBP naar een land waar het echt goed leven is’. Daarin stelt hij dat het hanteren van alleen het bruto nationaal product als graadmeter van welzijn van een land een foute aanpak is. De overheid moet nieuwe parameters introduceren die toelaten de graad van welzijn correcter te omschrijven. Het gaat dan onder meer om persoonlijk inkomen, verdeling van rijkdom en respect voor het milieu. Er moet een website komen waarin die nieuwe graadmeter wordt opgevolgd en ook de pers moet de nieuwe indicatoren hanteren.Onder de nieuwe leden van de raad van bestuur van de Société bevinden zich heel wat voormalige leden van de Vrijdaggroep, een denktank bestaande uit jonge Belgen van 25 tot 35 jaar die werken naar een meer diverse samenleving. Naast Naïm Cordemans als voorzitter zijn Brieuc Van Damme, vice-voorzitter, en Laurent Hanseeuw, penningmeester, voormalige leden van de Vrijdaggroep. Charlotte de Montpellier, econoom bij ING en media figuur in Wallonië, wordt tweede ondervoorzitter. De Société kon in het verleden rekenen op financiële steun van de eerder genoemd families samen met de Waalse overheid, het Verbond van Belgische Ondernemingen, de Nationale Bank van België, de vastgoedgroep Atenor, verzekeraar Axa, vastgoedgroep Cofinimmo, de katholieke vakbond CSC en de Waalse werkgeversfederatie Union Wallonne des Entreprises.