NIEUW – Daniël Termont en Ludy Modderie gaan Marokkaanse investeringen ondersteunen

Daniël Termont op een archiefbeeld van 2018. (Foto: Belga Images)

De gewezen Gentse burgemeester Daniël Termont heeft samen met Ludy Modderie, de vroegere topman van de intercommunale Farys, de nieuwe vennootschap Durcim International opgericht. Die heeft tot opdracht Vlaamse innovatieve knowhow kenbaar te maken in Marokko. Termont en Modderie zijn goede bekenden van elkaar. Modderie werd CEO van de drinkwater intercommunale TMVW, de voorloper van Farys, wanneer Termont er voorzitter was. Wanneer die laatste als burgemeester van Gent op zoek was naar kapitaal om de Ghelamco Arena te bouwen investeerde Modderie met Farys 18,5 miljoen euro in de bouw van het stadion, een beslissing die hier en daar argwanend werd bekeken. Hun huidig project is nu verankerd in milieutechnologie. Dat blijkt ook uit de aanwezigheid van de mede-investeerder Guy De Clercq, de vaste vennoot van Luc Desender in onder meer de energie- en milieuprojecten Electrawind en Renasci.

Durcim is de naam van een groepering van Marokkaanse ondernemers die als doel hebben investeringsclusters te ondersteunen die worden geleid door Marokkanen over de hele wereld en het concurrentievermogen en de export van Marokkaanse bedrijven te verbeteren om zo regionale en zelfs internationale kampioenen te helpen ontstaan, gebruikmakend van de netwerken van Marokkanen in het buitenland. Het is een onderdeel van de Marokkaanse werkgeversorganisatie GCEM. Eind oktober 2022 trok die een week lang op met vertegenwoordigers van de Vlaamse industrie.Durcim International heeft nu als maatschappelijk doel “vorm en invulling te geven aan een exclusief operationeel platform met als doel duurzame en/of innovatieve technologie in een breed spectrum van activiteiten en domeinen kenbaar te maken in Marokko en er in functue van reële lokale behoeften concrete projecten rond op te (helpen) zetten, door gebruik te maken van voornamelijk Vlaamse knowhow, aangevuld met (inter)nationale knowhow.”

De nu 71-jarige Termont wordt voorzitter van Durcim International terwijl Modderie gedelegeerd bestuurder is. Beiden bekleden dezelfde functie in de vennootschap Im-pact die in 2020 werd opgericht door Modderie. Hij deed dat toen samen met milieu consulent Philippe Versavel en Ellen Theeuwes. Die laatste is onder meer subsidiespecialist in dossiers van duurzame energie. Ze is nu ook mede investeerder in Durcim samen met Guy De Clercq. Samen met Termont en Modderie zijn ze de eerste vier bestuurders van de nieuwe vennootschap die een startkapitaal meekrijgt van 100.000 euro.

Het is Im-pact die optreedt als juridische oprichter van Durcim International. Daniël Termont was niet enkel burgemeester van Gent maar ook energiespecialist van de Vlaamse socialisten en netwerker in verschillende intercommunales. Tot vorig jaar en dat 14 jaar lang was hij onder meer voorzitter van de gasintercommunale Fluxys. Hij trok zich uit het publieke en politieke leven terug nadat hij in opspraak kwam in het dossier van de gevallen Gentse Optima bank waarbij hij onduidelijk contacten zou hebben gehad op de vastgoedbeurs Mipim in Cannes met de toenmalige Gentse Optima topman Jeroen Piqueur. Die laatste werkte daarbij onder meer samen met voormalig socialistische politicus Luc Van den Bossche, een partij- en generatiegenoot van Termont. Zowel Van den Bossche als Piqueur werden ondertussen voor de rechtbank gedaagd. Jeroen Piqueur had ook de ambitie om financier te worden van de Ghelamco Arena, iets wat hij uiteindelijk financieel niet aankon waarna het dossier werd overgenomen door Ghelamco eigenaar Paul Gheysens. De Gentse coalitie die werd geleid door burgemeester Termont oordeelde in 2016 dat de burgemeester onvoorzichtig was geweest in het Optima dossier maar geen fouten had begaan.

UPDATE

Op 18 februari 2021 heeft Daniël Termont de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Ereconsul van het Koninkrijk Marokko uit te oefenen met standplaats te Gent, en als consulair ressort het Vlaams Gewest. Ereconsuls of honoraire consuls hebben niet noodzakelijk de nationaliteit van het land dat ze vertegenwoordigen. Het is in hoofdzaak een eretitel. De benoemingsprocedure is voor elk land weer verschillend. Soms is het een beloning voor bewezen diensten van de persoon aan het betreffende land, soms heeft een land op een bepaalde (toeristische) plaats een vertegenwoordiging nodig omdat er gedurende lange tijd veel landgenoten verblijven of kortstondig op bezoek komen.