OPTIMA – Cassatie stuurt Jeroen Piqueur naar de cel

De gevallen Optima-topman Jeroen Piqueur heeft “met bedrieglijke intentie ervoor geopteerd om ontoelaatbaar en strafwaardig fiscaal frauduleus gedrag aan de dag te leggen”, zo oordeelt het Hof van Cassatie in een arrest. “De eiser werd duidelijk gedreven door de bedrieglijke intentie zichzelf te verrijken en er evenzeer bedrieglijk intentioneel voor lief bijnam de fiscale openbare orde te schaden en de maatschappij te bruuskeren door categoriek te weigeren de door hem verschuldigde fiscale lasten te dragen.” Veel duidelijker zijn, kan moeilijk. Met zijn arrest bevestigt het Hof een veroordeling tot 4 maanden cel voor Piqueur.Jeroen Piqueur werd vervolgd voor feiten tussen augustus 2007 en oktober 2013, en dus voorafgaand en los van het faillissement van de Optima Bank. Het gaat onder meer om niet-aangifte aan de inkomstenbelasting van roerende inkomsten op Luxemburgse en Monegaskische rekeningen. Die stonden op naam van offshorestructuren terwijl Piqueur ervan de begunstigde was. Voor de inkomstenjaren 2006 tot en met 2012 ging het volgens de speurders over 1,5 miljoen euro aan roerende inkomsten.

Piqueur kreeg van het hof van beroep vier maanden effectieve celstraf, 1,5 miljoen euro geldboete en 2,3 miljoen euro verbeurdverklaring opgelegd. Hij tekende cassatieberoep aan, maar met de uitspraak van het Hof van Cassatie is zijn veroordeling nu definitief. Zowel zijn advocaat Hans Rieder als Jeroen Piqueur zelf geven geen commentaar. Voor die laatste mag dat zelfs niet van de rechtbank.

Piqueur gaf volgens het openbaar ministerie ook een bedrag van 19,9 miljoen euro aan voorschotten op een liquidatiebonus van een offshorevennootschap niet aan. Het geld zou gebruikt zijn om de aankoop van zijn jacht Rubeccan te financieren. Het arrest is ook een overwinning voor de Bijzondere Belastingsinspectie BBI. Volgens Hans Rieder was de strafvordering onontvankelijk op basis van de gevolgde procedure door de BBI maar ook dat verwerpt Cassatie. En wel omdat “er geen elementen in het strafdossier zijn die aantonen dat ten aanzien van de eiser enige dwang werd gebruikt om gegevens te verkrijgen en er geen sprake is van list of leugen” en “er geen misleidende belofte van de belastingadministratie is die de eiser heeft overgehaald de dading te sluiten of de regularisatieaanvraag in te dienen”. Het Hof van Cassatie oordeelt ook dat de BBI nooit de belofte deed hem niet te vervolgen voor de fiscale misdrijven.