OPTIMA – Jeroen Piqueur roept de hulp in van Hans Rieder

De gevallen Optima-topman Jeroen Piqueur heeft zijn raadsman Raf Verstraeten bedankt voor (niet) bewezen diensten. Strafpleiter Verstraeten geniet een stevige reputatie inzake vennootschapsrecht en fiscaliteit. Toch slaagde hij er niet in Piqueur vrij te pleiten, in eerste aanleg en in beroep, van persoonlijke fiscale fraude. Piqueur wisselt Verstraeten nu in voor Hans Rieder, zowat de meest geprofileerde srafpleiter van het land. Rieder moet Piqueur bijstaan in zijn procedure voor cassatie inzake zijn persoonlijke fraude maar ook inzake de strafprocedures in het dossier Optima.Ondertussen doet Piqueur er alles aan om nog wat meubels te redden uit zijn privé-vermogen. Zijn vastgoed, zijn wagenpark en zijn luxejacht gingen in elk geval al onder de hamer. De vraag werpt zich op welke betalingsgaranties de strafpleiters van Piqueur aanvaarden wanneer het privé-vermogen van de gevallen financier dermate is aangetast.

Nog in hetzelfde Optima-dossier zegt de Gentse burgemeester Daniël Termont ondertussen dat hij zich niet schuldig heeft gemaakt aan schriftvervalsing. Dat blijkt uit een onderzoek van het parket. Het was Ignace Vandewalle, auteur van het boek De Illegale Ghelamco Arena, die burgemeester Daniël Termont (sp.a) beschuldigde van schriftvervalsing. Naast bepaalde passages van documenten die Termont had voorgelegd aan de Optima-commissie, stond ‘wissen’ geschreven. “Het gerecht heeft dat grondig onderzocht, en geoordeeld dat ik onschuldig ben”, laat Termont optekenen in Humo. “Voor dat feit is mijn naam alvast gezuiverd.”