PORTRET: Nationale Bank daalt neer over gedoemd Weghsteen

Vincent Weghsteen

Naarmate de Nationale Bank van België steeds minder monetaire bevoegdheden heeft, komt ze meer en meer in het nieuws omwille van politieke benoemingen of als financiële waakhond. Na Merit Capital en Optima Bank is haar toorn nu neergedaald over de Brugse vermogensbeheerder Weghsteen. Veel details zijn er niet bekend. Er zouden malversaties zijn begaan. Er volgde klacht en het parket opende een onderzoek. Weghsteen is gedoemd om ten onder te gaan. Na een geschiedenis van 128 jaar met de nodige dieptepunten.

In 1992 stelde Marc Weghsteen zijn nieuwe beursvennootschap “Weghsteen, Billiet, de Breyne, Waarloos en Cie” voor. Onder druk van de Nationale Bank koos Marc Weghsteen voor een grotere omvang door een fusie met een aantal concurrenten. Op datzelfde moment stelde hij ook zijn zoon Vincent Weghsteen voor als zijn opvolger. Vader en zoon Weghsteen waren op dat moment nog optimistisch. “Waarom zouden wij onze loketten niet openstellen voor bancaire verrichtingen?” zo vraagt Vincent Weghsteen zich af. Op middellange termijn wordt een samenwerkingsakkoord met een al dan niet Belgische bank niet uitgesloten. Op korte termijn liggen de ambities iets dichterbij. De vennootschap wil een bijkomend kantoor openen in Zuidwest-Vlaanderen. “Onze eigen klanten beleggen konservatief. In Zuidwest-Vlaanderen merken we een dynamischer ingesteldheid.”, aldus nog Vincent Weghsteen. De vennootschap telt op dat moment nog 1.500 cliënten.Acht jaar later is de structuur vereenvoudigd tot “Weghsteen en Driege”. Beide families controleren nu 50 % van de vennootschap die echter wordt getroffen door een opmerkelijk fraudedossier. De zaak ging aan het rollen toen een 36-jarige zelfstandig agent van het Gents kantoor van de groep klacht indiende bij het gerecht. Na een onderzoek pakte de gerechtelijke politie drie kaderleden op. Ze werden beschuldigd van fraude. De onroerende voorheffing op de intresten van buitenlandse coupons werd niet vermeld op de belastingsaangifte van hun klanten.

Vincent Weghsteen, gedelegeerd bestuurder, ontkende elke betrokkenheid: “Via een interne controle kwamen we erachter dat onze agent valsheid in geschrifte pleegde. Hij nam geld van hun rekeningen zonder het hen door te geven. Toen we hem daarmee confronteerden, ontkende hij alles. We onderzoeken de zaak nu verder. Zeker vijftien van zijn klanten zijn slachtoffer geworden, hij rijfde zo 20 tot 25 miljoen frank binnen”. (Lees verder onder de foto)

Begin van deze eeuw werd Weghsteen steeds actiever als begeleider van bedrijven naar de zogenaamde “vrije markt” van de Brusselse aandelenmarkt. Deze niet gereglementeerde markt bleek echter meer en meer een theater te worden voor durvers en bluffers. Weghsteen raakte betrokken in een aantal introducties die faliekant afliepen.

In 2012 koopt Vincent Weghsteen het 50 % belang van de Gentse familie Driege over. De firmanaam wijzigt daardoor opnieuw in Weghsteen dat nu naar eigen zeggen 2.500 klanten telt. “We werken ook aan de intrede van een nieuwe generatie vennoten in het bedrijf. Dat worden een aantal jonge managers (niet uit de familie) met ervaring in de financiële sector, die een meerwaarde vormen voor Weghsteen. Ze verwerven in eerste instantie een minderheidsparticipatie. In de loop van 2012 moet die operatie rond verruiming en verjonging klaar zijn. We blijven een onafhankelijke beursvennootschap.”, vertelt Vincent Weghsteen.

Vincent Weghsteen: “Vastgoed is onze grootste concurrent, en niet private banken zoals Bank Delen. Vooral vastgoed oefent aantrekkingskracht uit op mensen die regelmatige inkomsten willen.”

Toch blijft schaalgrootte één van de problemen bij Weghsteen. In een steeds complexere fiscale omgeving is het moeilijk concurreren met grote financiële giganten. Maar soms zijn de moeilijkheden ook simpel. “Vastgoed is onze grootste concurrent, en niet private banken zoals Bank Delen. Vooral vastgoed oefent aantrekkingskracht uit op mensen die regelmatige inkomsten willen. We moeten misschien wel iets meer moeite doen om klanten te overtuigen, maar verder kunnen we ons mannetje staan.” zegt Vincent Weghsteen in 2012.

Maar het tij keert niet. In september dit jaar werd bekend dat de Nationale Bank Weghsteen onder controle stelde van de speciaal commissaris Dirk Smets. Die was eerder ook al op initiatief van de Nationale Bank afgestapt bij de intussen failliete Gentse Optima Bank. De Nationale Bank was toen al enkele maanden bezig alles bij Weghsteen binnenstebuiten te keren. In oktober werd de hele top van Weghsteen inclusief CEO Vincent Weghsteen aan de kant geschoven en werd Smets voorlopig bestuurder.

Net zoals bij Optima werden bij Weghsteen strafrechtelijke inbreuken vastgesteld. De Nationale Bank diende daarover een klacht in bij het Brugse parket, dat een onderzoek opende. Er is sprake van het niet opnemen in de boeken van bepaalde uitgaven of het gebruik van effectenrekeningen als gewone bankrekeningen. Maar ook van ernstigere vergrijpen, zoals het misbruik van vennootschapsgoederen en de niet-naleving van de witwaswetgeving. Buitenlandse constructies zouden zijn afgewend om verliezen bij Weghsteen aan te zuiveren. Tot nu toe is er geen sprake van gedupeerden omdat de beleggingstegoeden van klanten van een beursvennootschap normaal afgeschermd zijn. Het is afwachten of het onderzoek van het parket zal leiden tot een mogelijke verwijzing naar de strafrechter.