Rik Van Cauwelaert: politiek moet de koninklijke familie redden (want zelf is ze te dom)

De politieke wereld moet de oude koning Albert II er toe aanzetten zich publiek terug te trekken uit het juridisch geding dat hij heeft met zijn buitenechtelijke dochter Delphine Boël. De Wetstraat moet daarbij het enige drukkingsmiddel gebruiken dat ze nog rest: geld. Indien Albert Delphine niet erkent, moet zijn dotatie worden ingeperkt. Dat schrijft Rik Van Cauwelaert in zijn wekelijkse politieke analyse in de Tijd. Hij betreurt het daarbij dat de familie Saksen-Coburg niet zelf genoeg verstand opbrengt om een punt te zetten achter het juridisch circus met Delphine Boël. “Bij elke juridische stap wordt de kwestie politiek genanter, vooral voor Alberts zoon, koning Filip.” zo schrijft Van Cauwelaert.Rik Van Cauwelaert moet zowat de meest gerespecteerde politieke analist zijn momenteel. Deze week spaart hij in zijn analyse noch de kool noch de geit. Hij stelt met leedwezen vast dat de oude koning Albert II tegen elke ratio in blijft vasthouden aan het eigen gelijk in de zaak omtrent de biologische afstamming van zijn dochter Delphine Boël. Dat gelijk wordt pijnlijk steeds kleiner. Daar waar de monarchie vroeger uitblonk in het discreet afhandelen van dergelijke problemen, worden de zaken nu breed uitgesmeerd in de media. Daarbij wordt de instelling van het koningshuis danig op de proef gesteld. Tijd voor de politiek om in te grijpen, aldus Van Cauwelaert, die zijn analyse aldus eindigt:

“Vandaag draven de Coburgs als een familie Flodder door de krantenkolommen. De federale regering kijkt lijdzaam toe, terwijl de monarchie als instelling verschrompelt. De regering beschikt nochtans over een krachtig middel om de koninklijke familie ertoe aan te zetten haar interne keuken buiten de schijnwerpers te houden: de dotatie. Die kan op elk moment worden teruggeschroefd of geschrapt, zelfs voor een gepensioneerde vorst als die al te weerspannig blijft. Van de Coburgs is bekend dat ze voor financiële argumenten heel gevoelig zijn.”