Bank Degroof Petercam manipuleerde beurskoersen via valse orders

Wat is er loos met Degroof Petercam, de grootste vermogensbankier van het land? Nauwelijks bekomen van een aantal mankementen in hun anti-witwasbeleid, wat de kop kostte van hun CEO, zijn ze nu in een nieuw klein schandaal verzeild. De bank bereikte een minnelijke schikking met de toezichthouder FSMA voor marktmanipulatie. De schikking verwijst naar 79 reeksen van orders en transacties die in 2016 tijdens 15 beurssessies geplaatst zijn op Euronext Brussel. Die orders werden geplaatst zonder de intentie ze uit te voeren maar wel om de koersvorming te beïnvloeden. Bank Degroot Petercam betaalt nu 100.000 euro boete.De misleidende orders dienden louter om een gunstigere aandelenkoers te bekomen voor eigen aankoop- en verkooptransacties. Dat gebeurde door tegenpartijen te verleiden om scherpere laat- en biedkoersen te plaatsen. Zodra zo’n transactie afgewikkeld was, annuleerde de bank de oorspronkelijke order. Voor de bank werden de orders geplaatst door Patrick Maerevoet. Die heeft niet voor zijn bank verborgen gehouden dat hij de orders had geplaatst, zegt de FSMA.

Nog volgens de toezichthouder behaalde de bank een ‘beperkt economisch voordeel’ van 5.274 euro met de transacties. Maerevoet, die geen economisch voordeel behaalde en niet meer voor Degroof Petercam werkt, van zijn kant betaalt 25.000 euro boete. De schikking voorziet ook in een nominatieve bekendmaking op de website van de FSMA.

Volgend Degroof-Petercam kaderen de transacties in de ‘liquidity provider’-activiteit van Degroof Petercam. Deze activiteit bestaat uit het bevorderen van de liquiditeit van de aandelen van beursgenoteerde ondernemingen door te zorgen voor regelmatige noteringen, zowel aan de aan- als de verkoopkant. “Op het moment van de feiten was de toepassing van de (nieuwe) regelgeving in de praktijk nog niet duidelijk en bestonden er nog geen erkende praktijken in de markt. In die optiek is Degroof Petercam van mening dat zij niet opzettelijk verzuimd heeft aan haar wettelijke verplichtingen. Daarenboven hebben deze transacties slechts tot een zeer marginale winst geleid voor Degroof Petercam.” aldus een mededeling van de bank. Degroof Petercam is onder meer in handen van de Antwerpse havenfamilie Cigrang, de AB Inbev grootaandeelhouders de Spoelberch en de historische aandeelhouder, de familie Philippson.