Bruno Colmant moet Bank Degroof Petercam door woelig water loodsen

Bruno Colmant

Ten gevolge van uiteenlopende standpunten zijn de Raad van Bestuur van Degroof Petercam en Philippe Masset, haar CEO, tot de vaststelling gekomen dat er onvoldoende wederzijds vertrouwen bestond om hun samenwerking te kunnen voortzetten. Beide partijen zijn derhalve overeengekomen om de samenwerking te beëindigen in onderling akkoord.” Zo gaat een persbericht van de belangrijkste Belgische vermogensbankier Degroof Petercam van start. De bank botste recent met de Nationale Bank van België die vragen stelde bij de interne controleprocedures van de vermogensbankier. Masset wordt opgevolgd door Bruno Colmant, in een vroeger leven nog een vertrouwenspersoon van de liberale politicus Didier Reynders.

De raad van bestuur heeft Bruno Colmant unaniem benoemd tot nieuwe CEO van Degroof Petercam, onder voorbehoud van de goedkeuring van de regelgevende autoriteiten. Bruno Colmant is actief in de groep sinds 2015 als lid van de raad van bestuur, lid van het ‘Executive Committee’ en als ‘head of macro research’. ‘Met zijn ervaring als manager en als marktspecialist en zijn kennis van de activiteiten van de groep, is hij goed geplaatst om de ontwikkeling van Degroof Petercam te verzekeren in een financiële sector in constante evolutie’, aldus nog het persbericht.Eerder dit jaar stelde de Nationale Bank dat de private bankier ernstige operationele dysfuncties vertoont bij het opvolgen van de interne preventieve witwas procedures. De bank, die zich kenmerkt door een uiterste discretie, kwam daarmee in een negatieve perceptiestroom terecht. De Nationale Bank legde een aantal deadlines op om de interne controle bij te sturen. Belangrijke aandeelhouders van de bank zijn onder meer de families de Spoelberch, Cigrang, Vanherpe en Philippson.