Glenn Audenaert: for whom the bell tolls…

Glenn Audenaert op een archiefbeeld van 2010. (Foto: Belga Images)

Passieve corruptie, witwassen, schending van beroepsgeheim, valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken. Het is een aanklacht die kan tellen waar de vroegere politie topman Glenn Audenaert tegen aan kijkt. Na 13 jaar gerechtelijk onderzoek moet Audenaert zich op 14 maart verantwoorden voor de correctionele kamer in Dendermonde. Vanwege de zwaarwichtigheid van de zaak zullen drie rechters zetelen. Zwaarste concrete aantijging is het feit dat Audenaert 100.000 euro zou hebben ontvangen om zijn invloed aan te wenden in het voordeel van de Nederlandse vastgoedmagnaat Frank Zweegers. De vroeger “superflik” van Brussel pleit over de hele lijn onschuldig. Maar echt gerust kan hij niet zijn. Hij loopt risico op een gevangenisstraf van 5 jaar.

Glenn Audenaert werd in 2012 op non actief gezet. Al die tijd liep zijn wedde wel gewoon verder. Ook in 2012 werd hij opgepakt en voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde. In de voorbije 11 jaar bogen verschillende onderzoeksrechters zich over het dossier. Het mag duidelijk zijn dat het hier om een delicate zaak gaat. Audenaert was betrokken, of mengde zich, als directeur van de Brusselse Federale Gerechtelijke Politie in alle belangrijke dossiers. Hij kan dus blijkbaar nog wel wat dozen van Pandora open trekken.Zijn publieke carrière startte in de jaren ‘80 wanneer hij als eerste speurder belast werd met het fraudedossier van de groep Beaulieu van Roger De Clerck en meer bepaald met de overname door Beaulieu van de holglasgroep Verlipack. Hij liet daarbij Willy Ramboer oppakken. Ramboer was een kaderlid van de toenmalige Kredietbank in Kortrijk die was gedetacheerd op het kabinet van toenmalig minister Mark Eyskens. Ramboer bleek ook de man te zijn die de subsidiedossiers schreef voor Roger De Clerck wanneer die het noodlijdend bedrijf Fabelta overnam. Audenaert verdacht Ramboer er van tussenpersoon te zijn voor smeergeld uitgedeeld door Roger De Clerck. Wanneer Audenaert zelf een persoonlijke relatie aanging met de vroegere secretaresse van Ramboer werd hij van het dossier ontheven. Het dossier Beaulieu werd daarop overgedragen aan de toenmalige BOB van de Rijkswacht. Ramboer vertrok weg van de bank en werd met tussenkomst van de advocaat Gino Coorevits aandeelhouder van het bedrijf NeonElite. De betaling van mogelijke smeergelden in Zwitserland op rekeningen van politici werd de inzet van het verdere onderzoek dat later werd geseponeerd wegens verjaring.

Audenaert wist zich te herstellen en kwam aan het hoofd van de Brusselse Gerechtelijke Politie. Hij had zo’n 2.000 manschappen onder zich. De politiebaas toonde zich graag op televisie en op de recepties van de betere Brusselse kringen. Het grootste deel van de belangrijke onderzoeken in dit land passeerde via zijn diensten. Onder meer de Operatie Kelk, over vermeende pedofilie in de Kerk, is daar een voorbeeld van.

In 2010 werd bij een verdachte groente- en fruithandelaar uit Waasmunster een brief aan Audenaert aangetroffen waarin de handelaar aan de politiebaas vroeg om een concurrerende firma na te trekken in de politiedatabank, wat strikt verboden is. Daarop werd een discreet onderzoek opgestart waarbij onder meer in de inkomhal van de woonst van de politiechef in Knokke een camera werd ingebouwd om zijn doen en laten te volgen. Tijdens dat onderzoek bleek dat de politiechef zijn invloed misbruikt zou hebben om de hoofdzetel van de federale politie te verhuizen naar een nieuw en ruim kantorencomplex in het centrum, het zogenaamde RAC, het Rijksadministratief Centrum. Dat gebouw was eigendom van de Nederlandse vastgoedmagnaat Frank Zweegers, die het had overgekocht van de Belgische Staat. Later nam de politie zijn intrek in het kantoorgebouw. Volgens het Openbaar Ministerie zou Audenaert er mee op hebben toegezien dat de keuze op het RAC viel. De politiebaas zou tegen betaling zijn invloed hebben aangewend, op vraag van Zweegers en lobbyist Koen Blijweert, een persoonlijke vriend van Audenaert die als tussenpersoon optrad. Audenaert zou voor zijn vermeende hulp 100.000 euro gekregen hebben, ook zijn toenmalige partner zou voordelen gekregen hebben. (Lees verder onder de foto)

Het Rijksadministratief Centrum, mee inzet van het dossier. (Foto: RV)

Audenaert ontkende toen de feiten, en nu nog steeds, zo schrijven de kranten van Mediahuis die het nieuws van de doorverwijzing naar de correctionele rechtbank brengen. Audenaert beweerde ooit dat het gekregen geld ‘een cadeau’ was waar geen tegenprestatie tegenover stond. Hij stelt ook dat de rechten van verdediging geschaad zijn en dat hij niet de kans heeft om zijn onschuld aan te tonen omdat bepaalde sleutelfiguren al overleden zouden zijn. Daarmee wordt gedoeld op Koen Blijweert, de tussenpersoon in deze zaak die in 2021 op 64-jarige leeftijd overleed. Voor wat betreft de vastgoedinvesteerder Frank Zweegers zijn de feiten verjaard. Ook de toenmalige partner van Audenaert moet niet voor de rechter verschijnen. De politiechef is daarmee nog de enige betichte in het dossier en zal alleen terechtstaan. Hij riskeert maximaal vijf jaar cel.