Gouverneur Nationale Bank levert 10 % loon in (en verdient nog 450.000 euro) (bruto)

Pierre Wunsch (Foto: Belga Image)

Vanaf 1 januari 2021 verdient Pierre Wunsch 450.000 euro bruto per jaar. Dat is 10 % minder dan wat hij dit jaar verdiende, zijnde 506.606 euro bruto. Wunsch is de gouverneur van de Nationale Bank, te vergelijken met de voorzitter van de raad van bestuur. Ook na de zelf opgelegde loonsverlaging blijft de gouverneur de best betaalde ambtenaar van het land. Zijn wedde is bijvoorbeeld het dubbele van wat premier De Croo verdient. Wunsch, een vertrouweling van MR-kopstuk Didier Reynders, wil met zijn loonsverlaging het goede voorbeeld geven. Hij wil met name de automatische loonsverhogingen bij de Nationale Bank voor kaderleden flink aftoppen. De vakbonden kijken argwanend toe.

Binnenkort moet de Nationale Bank een nieuwe vice-gouverneur benoemen. Die zal nu 400.000 euro bruto verdienen. De vijf directeurs van de bank ontvingen vorig jaar elk 349.383 euro bruto. Zij worden wel uitbetaald in het statuut van zelfstandige. In 2014 werden de lonen van de directieleden al met 12 procent verlaagd. De beslissing van Wunsch past in een ruimere ambitie van loonmatiging voor het personeel van de Nationale Bank. Hij mikt daarbij vooral op de salarissen van de kaderleden. Zij genieten van zeer gunstige loonbarema’s. Wunsch wil die automatische loonsverhogingen met 30 procent inperken. De vakbonden zetten zich alvast schrap en verwerpen de plannen van Wunsch.Met zijn wedde blijft Wunsch behoren tot de best betaalde voorzitters van de verschillende nationale banken in Europa. Globaal bestaat er nogal wat kritiek op de rol van die banken die is uitgedund door de machtsoverdracht inzake monetair beleid naar de Europese Centrale Bank in Frankfurt. De Belgische Nationale Bank wijst er dan weer op dat ze wel nog verantwoordelijk is voor het toezicht op de financiële instellingen in België.