Indigo Diabetes boekt 28 miljoen euro verlies weg

De klassieke meting van glucose via een bloedprik. (Foto: Paul Hunt, Pixabay)

De aandeelhouders van het Gentse biotech bedrijf Indigo Diabetes pompen nog eens 4 miljoen euro kapitaal in het bedrijf. Daaropvolgend wordt 28 miljoen euro aan overgedragen verlies weg geboekt. Het bedrijf beschikt dan nog over 6 miljoen euro kapitaal. Indigo Diabetes werkt aan de ontwikkeling van een sensor die onderhuids moet worden ingebracht bij diabetes patiënten en een voortdurende real time meting mogelijk maakt van glucose niveaus. Op de jaarrekening per eind 2022 bedroeg het overgedragen verlies 17 miljoen euro. Over 2023 wordt dus een bijkomend verlies geïncasseerd van 11 miljoen euro.

Indigo Diabetes werd in 2016 opgericht als spin-off van de UGent en Imec. Het bedrijf maakt gebruik van nanofotonica om glucose te meten. Daarbij wordt een sensor onderhuids aangebracht. Nanofotonica, ook bekend als “nano-optica”, verwijst naar de studie van het gedrag van licht op nanometerschaal en hoe licht reageert met objecten op nanometerschaal. Een nanometer is een duizendste van een micrometer of een miljardste van een meter. Het is de schaal waarmee atomen en de moleculen waaruit ze bestaan worden gemeten.Diabetes is een snel oprukkende chronische ziekte. Indigo Diabtetes wordt gefinancierd door onder meer het beursgenoteerde Ackermans & van Haaren, het fonds van biotechpionier Désiré Collen Fund+, de durfinvesteerder Capricorn, Imec.xpand, de ondernemer Charles Beauduin, eigenaar van machineproducent Vandewiele en referentie aandeelhouder van Barco, de Vlaamse publieke investeerder PMV, het interuniversitair zaai- en groeifonds Qbic en tenslotte Sensinnovat, de investeringsholding van het echtpaar Françoise Chombar (ex-CEO Melexis) en Rudi De Winter (CEO van X-Fab). In zijn 8-jarig bestaan investeerde het bedrijf al 33 miljoen euro in onderzoek in afwachting van zijn eerste commercialisering.