UPDATE – MONARCHIE – De donkere dagen van koning Filip

Het zit er bovenhands op tussen koning Filip en zijn broer prins Laurent. Aanleiding is een brief van 3 pagina’s die Laurent stuurde naar premier Louis Michel. Daarin stelt de prins de regering in gebreke in het dossier Libië waarbij Laurent 48 miljoen euro eist van het Afrikaanse land. Het moet ongeveer van de tijd van Leopold II geleden zijn dat een koninklijke telg nog een regering in gebreke heeft gesteld. Komt daarbovenop nog eens het escalerende DNA-gevecht van Delphine Boël met haar nog niet juridisch bewezen biologische vader Albert II. Boël dreigt met een dwangsom van 5.000 euro voor elke dag dat Albert weigert een DNA staal af te geven.Het mondaine magazine Paris Match is een strategisch verdediger van de monarchie. Zo bereidt het langzaam maar zeker mee de weg voor van prinses Elizabeth, de troonopvolgster van koning Filip. En precies daar koestert koning Filip een biologische angst voor, dat zijn dochter nooit meer op de troon zal raken in dit vermaledijde land. Met zijn radicale en niet eerder gezien aanval op de regering, speelt Laurent in het voordeel van de anti-monarchisten, zo redeneert Filip. Volgens Paris Match heeft Filip dat ook in een bui van woede zo geroepen naar zijn broer. Die laatste wil volgens Paris Match enkel erkend worden als iemand die ook zelf iets kan realiseren. Blijkbaar dan liefst iets winstgevend in het bedrijfsleven.

In België kan niemand verplicht worden om een deskundigenonderzoek op zijn persoon, zoals een DNA-onderzoek, te ondergaan.

En dan is er nog dat andere pijnlijk dossier voor koning Filip. Zijn nog niet juridisch bewezen halfzuster Delphine claimt aanstaande woensdag opnieuw een DNA-staal van de afgetreden vorst Albert II. Ondanks een uitspraak van het Hof van beroep weigert de vorst dergelijk staal af te geven. In principe mag hij dat ook weigeren. In België kan niemand verplicht worden om een deskundigenonderzoek op zijn persoon, zoals een DNA-onderzoek, te ondergaan.

Maar in deze zaak kan de rechtbank die weigering wel beschouwen als een feitelijk vermoeden dat Albert wel degelijk de vader is. Enkel weigeren om DNA af te staan, is wel niet genoeg om tot die conclusie te komen. Maar aan de hand van de andere elementen die in deze zaak meespelen, bijvoorbeeld de buitenechtelijke affaire die Boël’s moeder met de koning had, is er wel een realistisch vermoeden dat de koning de vader is van de kunstenares. (Lees verder onder de foto)

De advocaten van de vorst hebben aangekondigd dat ze in cassatie gaan tegen het beroepsarrest. Volgens hen schort dit de termijn van drie maand op binnen dewelke Albert een staal moest afgeven. De advocaat van Boël volgt daarin niet en zegt dat niets verhindert nu al een staal af te dwingen. Ze dreigen met een dwangsom van 5.000 euro per dag dat Albert weigert. Cassatie gaat immers niet over de grond van de zaak maar enkel over mogelijk procedurefouten. De saga houdt dus nog niet op.

UPDATE

In een e-mail ontkent prins Laurent de ruzie met zijn broer. Hij zegt ook geen onderhoud over de brief te hebben gehad met de koning.

‘ZKH Prins Laurent betreurt dat een leugenachtig persartikel werd overgenomen in andere media, zonder verificatie. Inderdaad bestaat er geen enkel geschil met zijn broer, ZH de Koning, aangaande de brief van de Prins aan de Eerste minister van 24 januari jongstleden. Die brief belangt alleen de Prins aan, en in tegenstelling tot wat het artikel beweert, onder andere onjuistheden, heeft hij daarover dus niet eens een onderhoud gehad met ZH de Koning’, zo luidt het persbericht van de prins.