Rijkste Belgen steunen Talentatelier voor kansarme jongeren

Luc De Bruyckere

In Gent start vanaf september Tajo, voluit Talentatelier voor jongeren, een nieuwe zaterdagschool voor jongeren uit kansarme gezinnen. Vijftig kinderen tussen 10 en 14 zullen er in contact komen met getalenteerde rolfiguren uit verschillende sectoren. De praktijkateliers moeten de jongeren aanmoedigen en uiteindelijk behoeden voor vroegtijdig schoolverlaten. Eén van de drijvende krachten achter het vrijwilligersproject is Luc De Bruyckere, de vroegere topmanager van het vleesverwerkend bedrijf Ter Beke. Hij kan nu al rekenen op de financiële steun van Matthieu Boone, de vroegere voorzitter van Lotus Bakeries, Luc Bertrand, voorzitter van de groep Ackermans & van Haaren en Pierre Macharis, CEO van kartonproducent VPK Packaging. Tajo heeft een startbudget van 250.000 euro. Op kruissnelheid zal de vzw jaarlijks 500.000 euro nodig hebben.

Tajo is een privé-initiatief in samenwerking met de stad Gent. Vanaf 28 september zullen 50 jongeren uit de wijk St-Amandsberg er ’s zaterdags deelnemen aan een praktijkatelier. Onder het motto: “Jij kan dit ook” leren ze meer over verschillende beroepen uit onder meer de zorg, de media, het ondernemerschap en de wetenschap. Het initiatief wil de jongeren motiveren en hun algemene vaardigheden vergroten om hen zo te wapenen tegen demotivatie, schooluitval, delinquentie, jeugdwerkloosheid en radicalisering. Op termijn wil Tajo 300 tot 400 kinderen in Gent bereiken.In de raad van bestuur van Tajo zitten naast Luc De Bruyckere ook Anne De Paepe (oud-rector UGent), Johnny Thijs (ex-Bpost), Erik De Lembre (professor emeritus UGent en voorzitter Partena) en Claudia van Egmond. Zij werkte 18 jaar als HR manager bij ING-bank, gespecialiseerd in change management en business transformaties. Ze staat als gedelegeerd bestuurder ook in voor de coördinatie van het project.