En ja, Cédric Frère is baron !

Cédric Frère, de kleinzoon van wijlen de Waalse miljardair baron Albert Frère, is benoemd tot bestuurder van de Association de la Noblesse du Royaume de Belgique. Dat herinnert ons er aan dat Cédric Frère ook zelf baron is. Dat is een voorwaarde om in die vereniging te treden. Opmerkelijk is het wel. De 35-jarige Cédric Frère is misschien wel de jongste bestuurder uit de geschiedenis van deze adellijke vereniging. Opmerkelijk is dat de jonge Frère deze benoeming heeft aangenomen. Is het uit ambitie of uit ijdelheid? Wat is de ambitie van deze vereniging? Dat lezen we in artikel 3 van hun statuten: “De vereniging heeft tot doel banden te smeden tussen de leden en de families van de Belgische adel, onder hen gevoelens van dienstbetoon en solidariteit te bevorderen, bij hen de maatschappelijke doelgerichtheid, het plichtsbesef en de zin voor traditie te handhaven, alsook, in de ruimste zin, hun gemeenschappelijke “belangen te behartigen”. En ja, ook dit: “door middel van scheidsrechterlijke uitspraken geschillen te beslechten, die tussen de leden zouden kunnen rijzen”. Een beetje zoals de loge dus.Cédric Frère werd in 2017 verheven in de adelstand. Via een kleine omweg. De koning, bij monde van toenmalig minister Didier Reynders, maakte toen bekend dat de afstammelingen van Albert Frère eveneens de titel van baron mogen dragen. Een erfelijke titel dus, een beetje zoals in de middeleeuwen. Bij de koning heeft Cédric Frère meer geluk en stabiliteit dan in de politieke wereld. In april vorig jaar moest Cédric Frère immers ontslag nemen als regent, zoveel als bestuurder, van de Nationale Bank. Dat moest omdat er onder druk van de liberale minister van Financiën Alexander De Croo drie extra vrouwelijke regenten van de Nationale Bank moesten benoemd worden. Frère was precies één jaar daarvoor op die positie geplaatst, een mandaat die zijn grootvader en zijn eigen vader ook al hadden uitgeoefend. Ook toen al was de verdediger van Cédric Frère de Waalse liberale politicus Didier Reynders. Maar dat mocht niet baten. Het was exit Cédric Frère bij de Nationale Bank.