Familie Willemen – Jean-Marie Dedecker: 1 – 0

Het ontwerp van Willemen dat er dus nooit zal komen

In maart vorig jaar verbrak de burgemeester van Middelkerke Jean-Marie Dedecker éénzijdig het contract waarmee de Mechelse familiale bouwgroep Willemen op de dijk van de kustgemeente een nieuw casino complex kon bouwen. Volgens Dedecker ontbrak een financieel plan, waren sommige vergunningen niet in orde en werd de planning niet nageleefd. Tussen beide partijen kwam het niet tot een minnelijke schikking. De rechtbank heeft nu Willemen over de hele lijn in het gelijk gesteld. De Mechelse familie eist een schadevergoeding van 8,2 miljoen euro. Geen sprake van, reageert de burgemeester. Zoals bij elk goed dispuut vliegen de verwijten heen en weer.

Willemen won de aanbesteding voor de bouw van het nieuwe casino in Middelkerke in 2016, op dat moment nog onder toezicht van de lokale Open VLD coalitie. Het ontwerp voorzag in een transparant, glazen gebouw in de vorm van een golf met daarin hotelkamers, een skybar, een restaurant, vergaderzalen en een casino dat zou worden uitgebaat door Napoleon Games. Maar na de lokale verkiezingen van dat jaar kwam Jean-Marie Dedecker aan de macht. Die had zich als oppositielid samen met de Oostendse bouwgroep Versluys al luidop verzet tegen de eerste gunning van het dossier aan Willemen, omdat sprake zou zijn geweest van belangenvermenging. De Raad van State gaf Willemen toen gelijk.Eens burgemeester legde Dedecker de werken onmiddellijk stil. Er werd direct een nieuwe aanbesteding uitgeschreven en toegekend. Willemen deed niet langer mee. Pogingen om het dispuut in der minne te regelen mislukten. Er lag een dading op tafel waarbij Middelkerke 2,5 miljoen euro zou betalen om het contract te beëindigen, maar Dedecker ging niet akkoord. Willemen trok in april 2019 naar de rechtbank om de eenzijdige beëindiging van de overeenkomst aan te vechten. De bouwgroep eiste een schadevergoeding van 8,2 miljoen van de gemeente wegens reputatieschade en de gemaakte kosten voor de afbraakwerken van het oude casino.

De rechtbank van eerste aanleg in Brugge heeft Willemen nu over de hele lijn in het gelijk gesteld en is van oordeel dat het bouwbedrijf wel aan de contractuele voorwaarden voldeed. Er wordt een gerechtsdeskundige aangesteld om te bepalen welke schade Willemen heeft geleden en wat de schadevergoeding is. “Willemen had het geld niet voor het project.” zegt Dedecker nu. “Samen met onze advocaten gaan we bekijken of we meteen in beroep gaan of wachten op een expertise. We hebben bijkomende elementen om beroep aan te tekenen tegen de uitspraak van de rechter. We hebben bewijzen en getuigenissen van verklaringen van de CFO van Willemen die zegt dat zijn bedrijf het geld niet heeft om het casino te bouwen en het ook niet wil doen. Willemen was de markt opgegaan om geld op te halen voor het project, maar dat is mislukt. Dan heeft hij het project laten verrotten. Juridisch had het bedrijf drie jaar tijd om te bouwen. Maar wij wilden zo lang niet wachten, anders hadden we nu pas de nieuwe aanbesteding in gang kunnen steken.” Wordt dus zoals elk goed dispuut vervolgd.

Hieronder kan u kennis maken met de verschillende ontwerpen die al op tafel lagen voor de nieuwe casino in Middelkerke.

De afbraak door Willemen van de oude casino

Het ontwerp van Versluys dat niet werd weerhouden in 2016

Het ontwerp van Willemen dat werd geselecteerd in 2016

Het ontwerp van Nautilus dat werd gekozen in 2020

Het ontwerp Pearl van Versluys dat in 2020 niet werd weerhouden

Het ontwerp NES van ION dat in 2020 niet werd weerhouden