Laafde Didier Reynders zich aan de Congolese vetpotten?

Volgens een gewezen agent van de Staatsveiligheid incasseerde MR-toppoliticus Didier Reynders corruptiegelden bij de bouw van de Belgische ambassade in Kinshasa. De Waalse liberale politicus zou ook smeergeld hebben ontvangen van een Congolese presidentskandidaat en van wapenhandelaren. Reynders waste zijn illegale inkomsten onder meer wit via aan- en verkopen van antiek en via offshore structuren. De verklaringen van de ex-agent bevatten heel wat details. Volgens de Tijd voert het Brusselse parket al vijf maand een vooronderzoek naar de verklaringen. Voor Reynders komt de zaak heel ongelegen. Hij staat immers op het punt benoemd te worden als Europees commissaris voor Justitie. Nog volgens Reynders is het hele dossier één grote opgezette constructie tegen zijn persoon.

De 54-jarige Nicolas Ullens de Schooten werkte voor de Staatsveiligheid van 1 maart 2007 tot 1 maart 2018. Hij werkte vooral in de economische sectie van de Staatsveiligheid, tot die werd opgedoekt en hij naar de sectie radicalisme moest overstappen. Hij is de jongste zoon van de miljonair Guy Ullens de Schooten. Aan speurders van de federale gerechtelijk politie verklaarde hij wat hij tijdens zijn jaren bij de economische sectie van de Staatsveiligheid had vernomen over vicepremier Didier Reynders. Hij had het daarbij over praktijken van corruptie en witwassen. Hij noemde daarbij ook de naam van een jarenlange vertrouweling van Reynders, die ook nog adviseur was op zijn kabinet .In het proces-verbaal getuigt hij volgens de Tijd over verschillende overheidsopdrachten en overheidsaankopen waarvan hij beweerde dat er corruptiepraktijken aan te pas kwamen. Hij verwees bijvoorbeeld naar de bouw van de ambassade in Kinshasa, die in 2017 in gebruik is genomen, en naar het huurcontract voor de hoofdzetel van de federale politie, die vijf jaar geleden in gebruik is genomen. De ambassade in Congo werd gebouwd door de groep Willemen. In het dossier van de federale politie werd de hoge politiefunctionaris Glenn Audenaert al op non-actief gezet. De ex-geheim agent legde onder andere ook verklaringen af over smeergeld dat volgens hem is betaald door wapenhandelaars en door een Congolese verkiezingskandidaat die steun zocht van Buitenlandse Zaken. De agent noemt daarbij telkens namen van tussenpersonen en bedrijven die daar volgens hem bij betrokken waren.

In het proces-verbaal van het verhoor lezen we ook de methoden die volgens de ex-geheim agent zijn gebruikt om smeergeld te ontvangen en wit te wassen. Dat is volgens de man op verschillende manieren gebeurd. Volgens hem is er bijvoorbeeld geld verkregen en witgewassen door goedkope antiek en kunst tegen hoge prijzen te verkopen. De ex-geheim agent verwijst in dat verband naar een Belgische antiquair die nauwe banden zou hebben met Reynders. De ex-geheim agent beweert dat de antiquair tegen hem al heeft bekend dat hij ‘zulke diensten’ heeft geleverd aan Reynders en zijn vertrouweling. De kunst- en antiekhandel is volgens de ex-geheim agent gebruikt om ‘kleinere geldsommen (onder 1 miljoen euro) wit te wassen’.

Een ander witwaskanaal dat de ex-geheim agent meent te kennen, verliep volgens hem via de aankoop en de verkoop van vastgoed. De vertrouweling van Reynders zou in dat verband eigenaar zijn van heel veel woningen, zo veel dat die niet te verklaren zouden zijn door zijn officiële inkomsten.

De Tijd kon ook nog vijf geheime verslagen inkijken die de ex-geheim agent opstelde tijdens zijn jaren bij de Staatsveiligheid. Die dateren al van de jaren 2009, 2010 en 2011. Uit die verslagen, afkomstig uit de databank van de Staatsveiligheid, blijkt dat de man ook al tijdens zijn werk voor de Staatsveiligheid verslagen opstelde over de vermeende corruptiepraktijken.

Van Didier Reynders is bekend dat hij een graag geziene gast is van de Brusselse “beau monde”. Hij vertoeft graag op recepties en diners van welstellende Brusselse Franstalige kringen. Zijn regelmatige aanwezigheid in de society pagina’s van het blad Paris Match is daar een getuige van.