VASTGOED – Familie Maes en Ion nemen Brusselse stadskanker over (waar Besix op speculeerde)

Met rood omlijnd, de driehoekige bouwput van Besix langs het kanaal aan de Brusselse kleine ring.

De Gentse projectontwikkelaar Alides, in handen van de familie Maes, en zijn Waregemse collega Ion, mee in handen van Paul Thiers, zijn voor gelijke delen eigenaar geworden van de vennootschap Nautea. Die is eigenaar van een… Brusselse stadskanker. Het gaat met name om een terrein gelegen aan Ninoofsepoort langs de Brusselse kleine ring. De bouwgroep Besix legde er de betonnen fundamenten om drie torens neer te zetten van 30, 50 en 90 meter hoog. Wanneer die plannen werden afgeblokt door lokale drukkingsgroepen werd de betonnen put van Besix al snel een stadskanker die dienst deed als illegale stortplaats. Alides en Ion gaan er nu van uit dat er op de put nieuwe residentiële projecten mogelijke worden.

De Ninoofsepoort ligt in één van de dichtbevolkste en meteen ook armste wijken van Brussel, geprangd tussen Brussel stad, Sint-Jans Molenbeek en Anderlecht. In die laatste gemeente sluit de site aan bij de Heyvaertwijk die jaren werd gedomineerd door illegale autohandel en export van tweedehandswagens naar Afrika. Om maar iets te zeggen. Het Brussels Gewest ontwierp een speciaal ‘Richtplan van aanleg’ om de bestaande bouwbeperkingen uit te schakelen. Met dat zogenaamd RPA moest Besix de kans krijgen om drie torens op het terrein neer te zetten. Maar die plannen stuiten niet enkel verzet van omwonenden. Ook officiële instanties vonden dat de torens het totaalzicht van Brussel veranderden.In 2019 werden de plannen van Besix definitief afgeschoten. Daarop besloot de groep, mee in handen van Johan Beerlandt, het terrein definitief af te stoten. Het Brussels gewest maakte daarbij geen gebruik van haar voorkooprecht. De bal en het risico ligt nu in het kamp van Alides en Ion. Het Brussels gewest moet nu een nieuw RPA ontwerpen dat de inplanting mogelijk moet maken van residentiële en sociale woningen. Minister-president Rudi Vervoort (PS) stelde al dat de nieuwe plannen 40 % minder volume zullen bevatten dan de Besix ambitie. Maar zekerheden zijn er (nog) niet. Lokaal blijft iedereen inzetten op meer publieke ruimte en minder bebouwing. (Lees verder onder de foto)

De intussen afgeschoten ambitie van Besix aan de Brusselse Ninoofsepoort.

Alides is in Brussel onder meer actief in de Europese wijk waar het ontwikkelaar is van het Copernicus gebouw in de Wetstraat, van Montoyer 34 en het EFTA-gebouw in de Jozef II-straat. Ion is in heel België actief als projectontwikkelaar en kwam recent in het nieuws als ontwikkelaar, in opdracht van Fernand Huts, van de Antwerpse Boerentoren.