VASTGOED – West-Vlaams projectontwikkelaars krijgen 300 bezwaarschriften tegen Blankenbergs project Petit Rouge

Het project zoals het gepland is. Links onderaan ziet u nog de originele hotelgevel van Petit Rouge.

Met de lokale verkiezingen al in zicht wordt het werken er niet makkelijker op voor projectontwikkelaars. Zo liepen in Blankenberge 300 bezwaarschriften binnen tegen de bouw van een woontoren van 100 meter op de dijk van de kustgemeente waar nu het vervallen hotel Petit Rouge staat. Volgens de burgemeester zijn de meeste klachten echter copie conform en is het origineel het werk van de lokale oppositiepartij N-VA. Die laatste ontkent dat ook niet. N-VA-gemeenteraadslid Kurt Decleer bevestigt dat zijn partij Blankenbergenaars hielp bij het correct indienen van een bezwaar. Op hun website publiceerden ze ook een korte en een lange versie van een bezwaarschrift dat kon gedownload worden. Open VLD burgemeester Björn Prasse verwacht eind deze maand het advies van zijn diensten en zal zijn beslissing daarop baseren, zo zegt hij in de lokale pers. Het project is in een 60/40 verhouding in handen van POC Real Estate en ION. Ion is mee in handen van Paul Thiers als investeerder en de projectontwikkelaars Kristof Vanfleteren en Davy Demunck. POC is de vastgoedfirma van vier West-Vlaamse zakenfamilies: Vandermarliere, Donck, Desimpel en Despiegelaere.

Het project Petit Ropuge heeft een merkwaardige politieke voorgeschiedenis die u kan lezen door hier verder te klikken. POC en ION willen nu in de toren van 100 meter hoogte op 28 verdiepingen 169 appartementen inplanten en 1.500 vierkante meter commerciële ruimte. Bovenop het gebouw komt een publieke skybar en een panoramisch terras van samen 350 vierkante meter. Ook de volledige omgeving rond de toren krijgt een make-over. In oktober stelden ze hun project voor aan de bevolking. Een week later werd de bouwaanvraag ingediend. Het publiek onderzoek liep tot 23 februari. Op 16 en 17 februari organiseerde de lokale N-VA afdeling nog twee infomomenten waarop de mogelijkheid werd toegelicht om klacht te formuleren. In die klacht staat onder meer te lezen dat de schaduwimpact van de toren op de omgeving (strand, zeedijk en binnenstad) onaanvaardbaar is, dat er door het bouwproject een onacceptabele verhoging van hinder komt door valwinden en dat er een onaanvaardbare overlast op de omgeving zal worden gelegd wat betreft infiltratie en buffering hemelwater. Ook de parking van 156 wagens zou te veel verkeer aantrekken naar de binnenstad.



De burgemeester lijkt er dan weer redelijk gerust in te zijn. Heel wat van die bezwaren zijn identiek. Het gaat om kopietjes van één document die ingediend werden door verschillende mensen, zegt hij. Als één bezwaar exact dezelfde inhoud heeft als een ander bezwaar, dan worden die samen gelegd en worden de individuele elementen uit die bezwaren ook maar één keer behandeld. De administratie zal nu een advies formuleren aan het schepencollege. “Ik verwacht dat dit eind deze maand zal zijn. Op basis van dat advies moeten wij dan beslissen of we een vergunning zullen afleveren.” aldus nog Björn Prasse. N-VA Blankenberge zegt dan weer niet tegen hoogbouw te zijn maar het moet op de juiste locatie zijn. De toren van 100 meter met de kleine straatjes erachter past volgens hen niet op die plaats.