Het aangekondigd overlijden van de groep E5 Mode

(Foto: Belga Image)

De kans is klein dat Frédéric Helderweirt er in slaagt de controle over E5 Mode te behouden. Het lot van de kledingketen ligt momenteel in handen van drie gerechtelijke bestuurders die nagaan of er kandidaat overnemers voor de groep zijn. Helderweirt nam de keten eind vorig jaar over van de familie Kaesteker. Als oud kaderlid van de groep FNG werd verwacht dat de onbekende overnemer de groep in handen van FNG-aandeelhouder Dieter Penninckx zou drijven. Maar die laatste moest ondertussen zelf in het zand bijten. De jaarrekeningen leren nu dat Kaesteker een verlies van 7 miljoen boekte op de overlating van zijn bedrijf. De revisor zette vorige maand al ernstige vraagtekens bij het overleven van de groep. Hij kan geen oordeel uitspreken over de verplichtingen die buiten balans zijn aangegaan.

E5 Mode sluit zijn boekjaar af per eind februari. De nu neergelegde balansen leren wel een en ander. Bijvoorbeeld dat de de oprichter van de groep E5 Mode Etienne Kaesteker en zijn holding Shopinvest 20 miljoen euro éénmalige inkomsten noteren uit de verkoop van E5 Mode aan Helderweirt. Maar daartegenover staan 27 miljoen euro éénmalige minwaarden. Waardoor Shopinvest het boekjaar afsluit met een verlies van 7 miljoen euro tegenover een verlies van 8 miljoen euro het jaar daarvoor. Het vermogen van de Kaesteker daalt daardoor van 85 naar 65 miljoen euro.Al even leerrijk is de balans van E5 Mode zelf per eind februari 2020. De omzet van de groep steeg van 75 naar 79 miljoen euro maar dat kon niet beletten dat er een verlies werd geïncasseerd van 5 miljoen euro. Het eigen vermogen zakte daardoor tot – 4 miljoen euro negatief. Opmerkelijke feiten waren de sluiting van de winkels in Wallonië, kostprijs 2,2 miljoen euro, en het gegeven dat de vorige eigenaar Shopinvest de huur in januari en februari dit jaar niet inde, goed voor een opbrengst van 0,3 miljoen euro. En dat was dus voor het uitbreken van corona in maart. Als gevolg van die eerste uitbraak van corona werd een herschikking met de schuldenaars uitgewerkt. 70 procent van de schulden werd weggewerkt, de overige 30 procent werd uitgedund in de tijd. Ondertussen moest worden gezicht naar vers kapitaal. (Lees verder onder de foto)

Dieter Penninckx (Foto: Belga Image)

Wanneer Felix Helderweirt de groep in december 2019 overnam, werden al wat vragen gesteld over de financiële slagkracht van die overname. Helderweirt maakte wel bekend dat hij aan zou sluiten bij de inkoopcentrale van de groep FNG, zijn vroegere werkgever. Direct werd de link gelegd naar FNG-aandeelhouder Dieter Penninckx, de man die graag overnames realiseert via een omweg. Maar korte tijd later werd Penninckx opgepakt door het gerecht in het onderzoek naar de faling van de groep FNG. De revisor van E5 Mode kon vorige maand geen oordeel uitspreken over de boekhouding van het bedrijf. Onder andere inzake aangegane verplichtingen buiten de balans kon enkel worden voortgegaan op de verklaringen van de bedrijfsleiding en van derden.

E5 Mode krijgt nu van de ondernemingsrechtbank in Dendermonde tijd tot 31 januari om een doorstart te maken. De keten, waarvan de winkels momenteel nog vanwege corona gesloten zijn, heeft volgens de Standaard nog 3 miljoen euro in kas. Dat zou net volstaan om tot eind januari het hoofd boven water te houden. E5 Mode vroeg en kreeg bescherming tegen schuldeisers voor die periode. Het gaat om de formule waarbij de leefbare onderdelen uit E5 Mode gelicht worden om te kunnen doorstarten. Bij E5 Mode staan nog 450 mensen op de loonlijst.