Eric De Vocht: visionair architect met super-dividenden

Rive Gauche in Charleroi
Rive Gauche in Charleroi

Projectontwikkelaar Eric De Vocht keerde zichzelf de voorbij vijf jaar 68 miljoen euro aan bruto dividenden uit. Eerder dit jaar verkocht hij zijn 25 procent aandeel in de grootste Brusselse bouwsite, Tour & Taxis. Ondertussen staat hij klaar om in Charleroi het grootscheepse project Rive Gauche te lanceren. Voor architect Eric De Vocht, ondertussen gedomicilieerd in Zwitserland, lijkt de sky de limit te zijn .

Verder lezen…


Van Overtveldt snelt Rijkste Belg ter hulp

Johan Van Overtveldt, federaal Minister van Financiën
Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA)

N-VA minister van Financiën, Johan Van Overtveldt heeft een ontwerp klaar waardoor dividenden die in België worden uitgekeerd aan buitenlandse grote aandeelhouders niet langer belast zullen worden. Het initatief van de minister kadert in de overnameplannen van SAB Miller door AB Inbev. Het Zuid-Afrikaanse SAB Miller wordt gecontroleerd door Amerikaanse aandeelhouders. De hoofdzetel van SAB Miller is in Londen. Dividenden die vanuit Londen naar de VS vertrekken zijn onbelast. Dividenden die vanuit Leuven naar de VS vertrekken daarentegen zijn belast tegen 15 of 25 procent. Probleem.

Verder lezen…


Jan De Nul bouwt nieuw offshore windpark

Het installatieschip Vidar van Jan De Nul
Het installatieschip Vidar van Jan De Nul

Jan De Nul Group, de bagger- en bouwgroep in handen van de gelijknamige familie De Nul, gaat op 46 kilometer voor de kust van Zeebrugge het nieuwe offshore windpark Nobelwind inplanten. Nobelwind bestaat uit 50 Vestas windturbines van elk 3,3 MW, 165 MW in totaal. Het windpark zal met een eerder in 2013 door Jan De Nul geïnstalleerde exportkabel aangesloten worden op het Belgische elektriciteitsnet om zo’n 197.000 gezinnen van groene stroom te voorzien.

Verder lezen…


Jos Claeys leidt Belgian Pork Group

Jos Claeys
Jos Claeys

De Belgian Pork Group is een feit. Dit nieuwe bedrijf is ontstaan uit de fusie van Westvlees en Covalis, respectievelijk in handen van de familie Claeys en van de Boerenbond samen met 700 varkenskwekers. Binnen Belgian Pork Group zullen 1.800 werknemers jaarlijks 4,5 miljoen varkens slachten en versnijden. Jos Claeys wordt CEO van de nieuwe groep.

Verder lezen…


Nieuwkomer: familie de Meeus d’Argenteuil

Domein van Argenteuil
Domein van Argenteuil

De familie de Meeus d’Argenteuil is een oud Belgisch adellijk geslacht. Ze leverde ooit, in de 19de eeuw, de eerste gouverneur, CEO zouden we nu zeggen, van de Société Générale de Belgique, de belangrijke industriële holding die nog door de Nederlandse koning Willem I werd geïnspireerd. Het familiaal vermogen is momenteel in handen van de drie kinderen, waarvan de twee zonen de titel graaf dragen, die voortspruiten uit het eerste huwelijk van Louis de Meeus met Jacqueline Feyerick. Die laatste is de dochter van Yvan Feyerick, telg uit een katholieke Gentse textielfamilie en in 1951 regent benoemd in de Belgische Nationale Bank. Belangrijk in dit verhaal is dat Yvan Feyerick gehuwd was met Françoise Goblet d’Alviellla, een familielid uit de familie Boël. Dat verklaart meteen ook het vermogen van de kleinkinderen van Françoise Goblet d’Alviella. Zij controleren 15 procent van een holding die op zijn beurt weer 15 procent controleert van Sofina, de beursgenoteerde investeringsholding van de familie Boël. De familie de Meeus d’Argenteuil komt binnen met een vermogen van 53 miljoen euro, goed voor een 256ste plaats.

Verder lezen…


Familie Claes moet snelle groei verteren

Bart Claes
Bart Claes, rechts, bij de voorstelling van de Axelle Red collectie in 2014.

CRG of voluit Claes Retail Group, de familieholding van Ann en Bart Claes, kijkt aan tegen een netto groepsverlies in 2014 van 13 miljoen euro. In 2013 bedroeg dat verlies 10 miljoen euro. Ook de jaren daarvoor incasseerde de groep verlies. Die rode cijfers zijn het gevolg van de belangrijke consolidatieverschillen die er bestaan binnen CRG. De holding overkoepelt onder meer de kledingdistributieketens JBC en Mayerline. Ook dit jaar zal de balans van CRG nog onder druk staan. In een reactie benadrukt Bart Claes dat het om louter boekhoudkundige verliezen gaat als gevolg van de afschrijvingen op de consolidatieverschillen.

Verder lezen…


D’Ieteren zet zich schrap voor Volkswagen impact

VolkswagenDe familie D’Ieteren is met haar gelijknamig bedrijf de invoerder van Volkswagen groep in België. Meteen is ze daarmee één van de grootste autoverdelers van het land. De groep zet zich nu schrap om de schok op te vangen met de software fraude die aan het licht is gekomen bij Volkswagen. “D’Ieteren is zich ervan bewust dat deze crisis het imago van de merken Volkswagen, Audi, Seat en Škoda in België, en daardoor de activiteiten van D’Ieteren Auto, zou kunnen aantasten. Het is echter nog te vroeg om de potentiële impact hiervan in te schatten.” aldus D’Ieteren in een persbericht. Vandaag verloor D’Ieteren 5,7 procent op de Brusselse beurs.

Verder lezen…


Vermogen familie van der Kelen op recordhoogte

Brouwerij HaachtDe familie van der Kelen, eigenaar van de Brouwerij Haacht, zag de beurskoers van haar brouwerij dit jaar stijgen van 2.200 euro per aandeel naar 3.280 euro per aandeel. De familie van der Kelen ziet daarmee haar vermogen met 68 miljoen euro toenemen tot 207 miljoen. De voorbije dagen was er nog een koersopstoot als speculatieve reactie op een mogelijke beursexit van de Brouwerij Haacht. Maar de familie ontkent dat dit de bedoeling is. 84 procent van de 75.000 aandelen zijn in handen van de familie van der Kelen. De verhandelde volumes in het aandeel beperken zich doorgaans tot enkele stukken. De Brouwerij Haacht maakt nu ook sterke halfjaar cijfers bekend.

Verder lezen…


House of HR op Nederlands overnamepad

The House of HR, de overkoepelende HR-groep met merken als Accent Jobs, Covebo, Abylsen, Logi-technic en Peak6, neemt het Nederlandse bedrijf Continu over. Daarmee versterkt The House of HR haar positie op de Nederlandse markt, na de overname van het Nederlandse Covebo in juni 2015. Accent Jobs, de kern van The House of HR, werd opgericht door Conny Vandendriessche en Philiep Cracco. Momenteel is het Franse investeringsfonds Naxicap meerderheidsaandeelhouder. Conny Vandendriessche controleert nog 10 % van The House of HR. Philiep Cracco participeert nog rechtstreeks in Accent Jobs.

Verder lezen…


Familie Borremans verkoopt Covalis-participatie

varkensteeltDe Brusselse familie Borremans heeft haar belang van 5 procent in het bedrijf Covalis van de hand gedaan. Covalis is de activiteit van de verwerking van varkensvlees die wordt gecontroleerd door de Boerenbond en een coöperatieve van varkenshouders. Recent fuseerde die haar activiteiten met die van de varkensverwerker Westvlees van de familie Claeys. De familie Borremans van haar kant moet alle zeilen bijzetten om haar eigen vleesverwerkend bedrijf Viangro te herstructureren. Viangro kijkt al enkele jaren aan tegen operationele verliezen.

Verder lezen…