NIEUW – De extraparlementaire regering Peter Praet

Het kan toch niet zo moeilijk zijn om een regering samen te stellen van experten die het land terug op de sporen zet, zo klonk het op onze redactie nadat de werkgeversfederatie VBO pleitte voor een extraparlementair die de regeringsvorming op zich zou nemen. Oudgediende liberaal Karel De Gucht was er als de kippen bij om te zeggen dat zoiets nooit zou lukken. Wie geen politieke ervaring heeft, kan geen compromissen sluiten, aldus De Gucht. Alsof politici op dit moment zo uitblinken in het vinden van consensus. Dus stelden we na een aantal telefoontjes met insiders een eigenzinnige regering samen van ervaren extraparlementairen, mannen en vrouwen, die communicatief en taalvaardig zijn in minstens twee talen. Het kan alleen maar beter worden. Maak kennis met de extraparlementaire regering Peter Praet.Eerste minister, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen – Peter Praet

Peter Praet (71) werkte als econoom bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF) van 1978 tot 1980. Van 1988 tot 1999 was hij hoofdeconoom bij de Generale Bank en Fortis Bank. In 1999 werd hij kabinetschef bij de Belgische minister van Financiën Didier Reynders. Van 2000 tot mei 2011 was hij directeur van de Nationale Bank van België. Sinds 1980 is hij hoogleraar aan de ULB. Op 14 februari 2011 werd Peter Praet unaniem verkozen als opvolger van de Oostenrijkse Gertrude Tumpel-Gugerell bij de Europese Centrale Bank. Al snel groeide hij er door tot de post van, “chief economist”. In 2019 zette hij een punt achter zijn loopbaan bij de ECB.

Minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen, en minister van Europese Zaken – Hilde Laga

Hilde Laga was tot 2014 actief als topadvocaat. Daarna wierp ze zich volop in het bedrijfsleven met onder meer bestuurdersmandaten bij de Gimv als voorzitter, de beeldtechnologiegroep Barco, de fruit- en groentereus Greenyard en de beeldvormingsgroep Agfa. Samen met ondernemer en investeerder Urbain Vandeurzen (ex-LMS, ex-Gimv) zet ze zich ook in voor mecenaat inzake onderzoek naar neurodegeneratieve aandoeningen te financieren.

Minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude en minister van Ontwikkelingssamenwerking – Geert Noels

Geert Noels (53) is licentiaat in de handels- en financiële wetenschappen. Na een carrière bij de auditafdeling van Coopers & Lybrand, de studiedienst van het Vlaams Economisch Verbond, het huidige Voka, en de studiedienst van private bank Petercam, startte hij in 2009 zijn eigen bedrijf, Econopolis. Hij is een belangrijk ‘influencer’ en schrijft columns in verschillende kranten en tijdschriften. Zijn Twitteraccount heeft meer dan 100.000 volgers.

Minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij, Wetenschapsbeleid en Defensie – Herman Matthijs

Herman Matthijs is professor overheidsfinanciën aan de universiteiten van Gent en Brussel. Hij doceert er onder meer de cursus overheidsbegroting en openbaar bestuur. In deze domeinen heeft hij ongeveer vijfentwintig boeken en talrijke artikelen geschreven. Hij geeft vaak invulling aan deze thema’s in Belgische media. Hij is lid van de Hoge Raad van Financiën. Hij is ook voorzitter van VlaBest, de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken. Als defensiespecialist volgt hij zowel de de wereldpolitiek als de Verenigde Staten van nabij op.

Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken – Catherine De Bolle

Catherine De Bolle (50) studeerde rechten aan de universiteit van Gent. In 1994 ging ze werken als jurist bij de Federale politie en in 2001 werd ze benoemd tot korpschef van Ninove. In 2012 werd ze de eerste vrouwelijke commissaris-generaal van de federale politie. Op 1 mei 2018 volgde zij Rob Wainwright op als directeur van Europol, de multinationale onderzoeksorganisatie en het samenwerkingsverband van alle politiediensten in de EU. Het is de eerste keer dat een Belg deze functie bekleedt.

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie – Johan Kips

Johan Kips (61) is pneumoloog. Tussen 2007 en 2013 was hij algemeen directeur van UZ Leuven. Hij was ook medisch directeur in het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende en coördinator van de ziekenhuissector bij Zorgnet-Icuro. Kips heeft heel wat wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan en kan terugblikken op een rijke academische carrière – van 1994 tot 2005 gaf hij les aan de UGent, en later aan de KU Leuven. Tussen 2001 en 2005 was hij eveneens aan de slag als raadgever op de kabinetten van Frank Vandenbroucke en Rudy Demotte. Eind 2016 werd hij algemeen directeur van het ULB-Erasmusziekenhuis. Hij staat bekend als een recht-door-zee dossierkenner.

Minister van Pensioenen – Roland Duchâtelet

Roland Duchâtelet (74) is afgestudeerd als burgerlijk ingenieur en licentiaat toegepaste economische wetenschappen. Hij werkte in verschillende binnen- en buitenlandse bedrijven, in de financiële, de productie- en de ontwikkelingssector. Hij zette een aantal eigen bedrijven op poten waaronder Melexis en X-Fab, actief in de productie van chips en sensoren. In 1997 richtte hij Vivant op, een partij, of zoals hij zelf zei “een beweging”, die in alle gewesten en taalgemeenschappen aan de verkiezingen deelnam. In 2003 daagde hij Johan Vande Lanotte voor de rechtbank wegens het verspreiden van valse informatie en zelfs valsheid in geschrifte vanwege diens uitspraken over het Zilverfonds. Tussen 2007 en 2010 was hij lid van de Belgische Senaat voor Open Vld, waarvan Vivant deel uitmaakte. Hij is pleitbezorger van een veralgemeend basisinkomen.

Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling – Virginie Dufrasne

Virginie Dufrasne (35) is CEO van het Waalse, familiale bouwbedrijf Lixon. Ze was amper 26 jaar toen ze aan het hoofd kwam van het bedrijf met 220 medewerkers. Ze kan een master in management (ULB) en professionele ervaring bij McKinsey voorleggen. Duurzaamheid is één van de prioriteiten binnen haar bedrijf.

Minister van Mobiliteit, belast met Skeyes en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen – Françoise Chombar

Françoise Chombar is bedrijfsleider. Ze richtte samen met haar man Rudi De Winter en Roland Duchâtelet een reeks van ondernemingen op waarvan Melexis de bekendste is. Naast oprichtster is ze sinds 1997 COO en sinds 2004 CEO van Melexis. Recent komt ze meer en meer in de media naar voor als spreekbuis voor gender gelijkheid en als technologie expert.

Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, belast met Grote Steden – Karel Van Eetvelt

In een ver verleden in 1991 was Karel Van Eetvelt (54) kabinetsmedewerker in het kabinet van de christen-democraat Gaston Geens, voorzitter van de Vlaamse regering. Maar het land leerde hem vooral kennen als topman van Unizo waar hij in 2004 Kris Peeters opvolgde als gedelegeerd bestuurder. Hij werd één van de mondigste sociale partners. Na een korte tussenstop bij de bankenfederatie Febelfin werd hij op 1 april 2020 CEO van RSC Anderlecht.

Minister van Digitale agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee. – Dominique Leroy

Dominique Leroy (56) was van 2014 tot 2019 de CEO was van het telecommunicatiebedrijf Proximus Groep. Ze werd de eerste vrouw die het bedrijf leidde en was op dat moment de enige vrouwelijke CEO onder de bedrijven in de Belgische BEL 20-beursindex. Sinds haar vertrek bij Proximus fungeert Leroy als onafhankelijk adviseur voor diverse bedrijven en zet ze haar bestuursmandaten verder bij onder meer Ahold Delhaize en Saint-Gobain. Leroy behaalde de graad van handelsingenieur aan de Solvay Brussels School of Economics and Management van de Université libre de Bruxelles in 1987. Haar vertrek bij Proximus verliep enigszins in mineur omdat ze er van verdacht werd misbruik van voorkennis te hebben gemaakt precies omtrent haar ontslag bij het telecom bedrijf. Ze ontkende de betichting en ontweek een vervolging door een minnelijke schikking te treffen met het gerecht.

Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking – Estelle Cantillon

Estelle Cantillon is een Belgische econoom. Ze is momenteel FNRS Research Director aan de Université Libre de Bruxelles. Ze is ook een geaffilieerd onderzoeker aan de Toulouse School of Economics. Cantillon is momenteel de gezamenlijke hoofdredacteur bij het Economic Journal en is een associate editor bij het RAND Journal of Economics. Cantillon’s professionele interesses zijn micro-economie, marktontwerp, industriële organisatie en milieueconomie. In 1995 behaalde ze een M.Phil in Economics aan de Universiteit van Cambridge en in 2000 haar Ph.D. in economie aan de Harvard University.

Minister van Buitenlandse Zaken – Max Jadot

Max Jadot is sedert 1 maart 2011 voorzitter van de raad van bestuur en CEO van BNP Paribas Fortis. Hij startte zijn carrière bij Generale Bank in 1983. Hij behaalde een bachelor in de rechten aan de Facultés Universitaires St-Louis Brussel in 1977, een master in de rechten aan de K.U. Leuven in 1980 en een Master in rechtsvergelijking aan Georgetown University Washington DC (VS) in 1981. Max Jadot was van 1994 tot 2019 bestuurslid van Bekaert.