Rijkste Belgen verzetten zich tegen vermogensbelasting

Filip Balcaen, medeondertekenaar van de open brief.

Vermogen is de zuurstof om te groeien. Wie dat belast, vernietigt bedrijven.” Dat is de kernboodschap die meer dan 400 vertegenwoordigers van familiebedrijven brengen in een open brief die vandaag wordt gepubliceerd in de Tijd. In deze polariserende verkiezingstijden is vermogensbelasting een strijdpunt geworden waar linkse partijen een publiek opbod in voeren. Volgens het planbureau kan dergelijke belastingen 2 tot 10 miljard euro kosten aan de vermogende families. Maar volgens die families zelf heeft dergelijke belasting enkel een negatief effect. “Een extra vermogensbelasting zoals die wordt voorgesteld, heeft negatieve gevolgen voor onze welvaart.”, zo zeggen ze in de open brief. “Vermogen zelf is meestal geen cash waarvan de overheid makkelijk een stukje kan afromen. Vermogen zit vast in bedrijven, in fabrieken en hun industriële machines, in onderzoek en ontwikkeling en uiteindelijk in aandelen. Hier verankerde ondernemingen, zoals kmo’s en familiebedrijven, zullen geleidelijk hun aandelen moeten verkopen om aan die jaarlijkse vermogensbelasting te kunnen bijdragen. Dat remt investeringen en werkt overnames door buitenlandse bedrijven en kapitaalvlucht in de hand.”

Lokaal verankerde bedrijven zijn al vele generaties lang een cruciale motor van onze welvaart, aldus de ondertekenaars van de open brief die we hieronder grotendeels weergeven.Door alle crisissen, omwentelingen en economische cycli heen blijven lokale ondernemers de stille en sterke kracht van onze economie. Ondernemers en families in België dragen dan ook al generaties bij aan onze welvaart en hebben dit land mee gemaakt tot wat het nu is. Familiale ondernemingen hebben er mee voor gezorgd dat Belgische burgers tot de welvarendste van Europa behoren. Ze zorgen voor lokale werkgelegenheid en verankering en exporteren tot ver buiten Europa.

Familiebedrijven zijn goed voor 80 procent van de vennootschappen met personeel, 45 procent van de beroepsbevolking en meer dan een derde van het Belgische bruto binnenlands product. Familiebedrijven keren bovendien minder dividenden uit dan andere bedrijven: de winst wordt veel meer geherinvesteerd. Ook presteren familiebedrijven substantieel beter dan andere bedrijven. Op jaarbasis is de groei van hun toegevoegde waarde 7 procentpunten groter dan bij andere bedrijven.

Familiebedrijven vormen niet alleen de ruggengraat van onze economie, ze spelen ook een cruciale rol in de uitvoer en het concurrentievermogen van België. Ze zijn essentieel voor onze welvaart. En met het overdragen van familiebedrijven en kapitaal aan de volgende generatie verankeren we de welvaart bovendien in eigen land, precies waar we ze nodig hebben.

Als vertegenwoordigers van ondernemers en familiebedrijven maken we ons dan ook grote zorgen over het gemak waarmee vermogensbelastingen worden voorgesteld als een antwoord op al onze budgettaire uitdagingen. Geen verkiezingsdebat gaat voorbij of ze zijn de mirakeloplossing voor alle problemen. Dat klopt helaas niet. Een vermogensbelasting is niet hetzelfde als een inkomstenbelasting. Met een vermogensbelasting open je de deur om op korte termijn lokale investeringen te verliezen. Die fout mogen we hier niet maken. Investeringen door verankerde bedrijven helpen onze welvaart op lange termijn te behouden. Voor belastingen op zowel arbeid als kapitaal ligt België ver boven het EU-gemiddelde en onze buurlanden. Voor belastingen op vermogen staat ons land op de derde plaats in de Europese Unie.

Andere landen hebben al bewezen dat een vermogensbelasting een slecht idee is. Van de twaalf Europese landen die er ooit een hadden, hebben er liefst negen – waaronder Frankrijk, Duitsland, Finland, Luxemburg en Zweden – ze al afgevoerd. De redenen? Inefficiënt, te veel rechtsonzekerheid, een verhuizing van beslissingscentra en te lage opbrengsten. België heeft geen nood aan meer belastingen, wel aan meer ondernemers die werkgelegenheid scheppen. De rest zal volgen.”

Tot zover de open brief. Bij de ondertekenaars vinden we onder meer Filip Balcaen (Baltisse), Charles Beauduin (Barco en Vandewiele), Luc Bertrand (Ackermans & van Haaren, vader van de federale minister van Begroting Alexia Bertrand), Xavier Bouckaert (Roularta), Jan Clarebout (gelijknamige familiaal aardappelbedrijf), Dominiek De Clerck (Beaulieu), Jacques Delen (Bank Delen), Marc du Bois (Spadel), Evelyn du Monceau (UCB), Christian Dumolin (Koramic), Marnix Galle (Immobel), Gaëtan Hannecart (Matexi), Stefan en Karl Huts (Katoen Natie), Pierre Macharis (VPK), Michel Moortgat (Duvel), Michèle Sioen, Cédric Van Belle (Puratos), Philippe Van Damme (AB Inbev), Guido Vanherpe (La Lorraine), Henri-Jean Velge (Bekaert).